7

Besmet met corona en niet meer genezen

Ook coronapatiënten die nooit in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben vaak maanden na hun besmetting nog steeds veel lichamelijke klachten. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Hasselt en Maastricht, samen met het Nederlands kenniscentrum voor chronische longaandoeningen. Van de 210 ondervraagde patiënten, had 1 op de 3 maanden na hun besmetting nog steeds hulp nodig bij dagelijkse activiteiten, zo meldt de VRT. Het gaat hierbij opvallend vaak om relatief jonge mensen.

Een derde van de ondervraagden zei drie maanden na de Covid-besmetting nog steeds volledig of overwegend afhankelijk te zijn van anderen bij zaken als boodschappen doen, koken, aan- en uitkleden of wassen. Ze spreken van aanhoudende pijn in de longen, verwardheid, vergeetachtigheid en oververmoeidheid. Professor Chris Burtin van de faculteit Revalidatiewetenschappen aan de UHasselt, een van de onderzoekers, zegt daarover:

Veel van deze patiënten voelen zich niet begrepen, ze hebben het moeilijk om aandacht te krijgen voor hun situatie. Ze worden door de maatschappij aanzien als mensen die de ziekte mild hebben doorgemaakt, omdat ze nooit in het ziekenhuis hebben gelegen. Maar hun symptomen waren wel heel ernstig.

De gemiddelde leeftijd van deze mensen ligt op 41 jaar, oftewel de groep waarvan tijdens de eerste coronagolf werd gezegd dat de gevolgen voor hen niet al te ernstig en te overzien waren. Het was ook de groep die weliswaar besmet kon raken met het virus, maar zelden tot nooit in het ziekenhuis belandde en hooguit met Covid-klachten in thuisquarantaine moesten. Professor Burtin:

Als je kijkt naar hoe afhankelijk deze patiënten zijn van anderen voor zorg, dan scoren ze even slecht als patiënten met ernstige chronische aandoeningen. Dat is niet normaal voor zulke jonge patiënten. Dat bewijst dat de schade die het coronavirus aan het lichaam kan aanbrengen zeer groot is.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)