76

Best betaalde CEO’s presteren het slechtst

5% bedrijven met de bestbetaalde CEO’s hadden gemiddeld een 15% lager bedrijfsresultaat dan bedrijven van vergelijkbare grootte

Onderzoekers van de universiteiten van Cambridge, Purdue en the David Eccles School of Business hebben voor het eerst een groot onderzoek gedaan naar de effecten van de betalingen aan topmannen op de bedrijfsresultaten. Eerdere onderzoeken betroffen altijd hele kleine datasets en dat leverde hele gemengde resultaten op. Nu konden de onderzoekers gebruik maken van de informatie van de 1500 bedrijven met de grootste marktwaarde over de periode 1994-2013.

Dat meldt Forbes. De onderzoekers vergeleken de betalingen aan de CEO’s tussen bedrijven met een vergelijkbare omvang. En het resultaat was opvallend anders dan tot nu toe in het bedrijfsleven werd aangenomen. Hoe hoger de betaling, hoe slechter de bedrijfsresultaten en beurskoersen. Het effect bleek het grootst bij de vergelijking tussen de 150 grootste firma’s. Zo keerden de 10% bedrijven met de bestbetaalde CEO’s bijvoorbeeld 10% minder uit aan hun aandeelhouders. En de 5% bedrijven met de bestbetaalde CEO’s hadden gemiddeld een 15% lager bedrijfsresultaat dan bedrijven van vergelijkbare grootte.

De onderzoekers hebben niet onderzocht hoe dit precies komt, maar desgevraagd willen zij daar best over speculeren. Ze denken aan overmoed. Een van de onderzoekers, Michael Cooper:

Ze zijn minder kritisch, negeren informatie die hun ideeën tegenspreekt en blijven geloven dat ze gelijk hebben. Dat leidt ertoe dat ze vaak te veel investeren en ook in de verkeerde projecten die weinig opleveren. Die verkwisting vernietigt aandeelhouderswaarde.

Deze studie komt op het moment dat ABN Amro bekend maakt dat de bank het salaris van de 100 hoogste managers onder de raad van bestuur begin dit jaar met 20 procent heeft verhoogd. Tegelijkertijd is onder druk van minister Dijsselbloem van financiën de variabele beloning verlaagd van 100 procent naar 20 procent. Netto betekent dat de de beloning van deze groep er 5 à 10% op achteruit gaat.

Jesse Klaver van Groen Links ziet de verhoging van het vaste salaris met lede ogen aan:

ABN Amro is blijven hangen in de jaren ‘90. Het is nog nooit wetenschappelijk bewezen dat excessieve salarissen bijdragen aan het binnenhalen van kwaliteit. De crisis heeft laten zien dat ook mensen met topsalarissen verkeerde keuzes kunnen maken.

Ook de PvdA en de SP hebben inmiddels hun onvrede uitgesproken over de verhoging.

Foto CC: FNVbondgenoten

Geef een reactie

Laatste reacties (76)