3

Bevolkingskrimp dreigt in groeistad Almere

Stad is door files slecht bereikbaar, maar moet er echt een IJmeerlijn komen?

Niet alleen grenssteden zoals Emmen en Heerlen moeten zich zorgen maken over bevolkingskrimp, maar ook groeisteden zoals Almere en Spijkenisse.

Dat stelt onderzoeksinstituut Atlas voor Gemeenten in zijn jaarlijkse rapport. Het onderzoek vergelijkt de vijftig grootste Nederlandse gemeenten op veertig punten. Het thema dit jaar is de vraag waar de kans op bevolkingskrimp het grootst is.

Nu er ruimte ontstaat op de woningmarkt, dreigen groeisteden te worden geconfronteerd met bevolkingskrimp, zegt onderzoeker Gerard Marlet in Trouw.

“Mensen kunnen kiezen waar ze willen wonen. Er ontstaat concurrentie tussen gemeenten. Bij die keuze geeft de aantrekkelijkheid van een gemeente de doorslag.”

Die aantrekkelijkheid wordt bepaald door bereikbaarheid, de kwaliteit van de woonomgeving en de aanwezigheid van hoger onderwijs, culturele en andere voorzieningen. Almere en Spijkenisse hebben met elkaar gemeen dat zij op bereikbaarheid slecht scoren. “Beide steden kampen met een enorm fileprobleem.”

Almere heeft, met steun van het kabinet, de ambitie om de vijfde stad van Nederland te wonen met 350.000 inwoners. Volgens Marlet is die ambitie alleen realistisch als die gepaard gaat met verbetering van de bereikbaarheid en het voorzieningenniveau. De aanleg van de IJmeerlijn, die Almere met Amsterdam moet verbinden, noemt Marlet in dat verband cruciaal.

Foto: Kees van Mansom (Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (3)