59

Bewijs voor oerknal blijkt toch niet sluitend

'Ontdekking van de eeuw' waarschijnlijk prematuur ... Wetenschappers laten niets heel van onderzoek

Het werd de wetenschappelijke ontdekking van de eeuw genoemd. Dit onderzoek zou zeker voor een Nobelprijs in aanmerking komen. Amerikaanse kosmologen presenteerden eind maart hun bevindingen; zij hadden direct bewijs voor de oerknal gevonden, op radiobeelden van de Zuidpoolhemel. Maar, zo menen critici nu, dat kunnen net zo goed stofflarden in de Melkweg zijn.


Twee nieuwe studies laten nauwelijks iets heel van de analyse van het Bicep2-team. Laatstgenoemde onderzoekers menen met hun radiotelescoop op de Zuidpool hervormingen in de stralingsruis uit de kosmos te hebben gevonden die zouden duiden op een extreem heftig begin van de oerknal 13,6 miljard jaar geleden. De uitkomst van het onderzoek sloot naadloos aan bij het idee van ‘kosmische inflatie’. Het verklaart waarom het heelal overal dezelfde temperatuur heeft.

Volgens critici is met name de rol van stofwolken in de Melkweg niet voldoende meegerekend in de analyses en vermoedelijk zelfs onderschat. De rol van eventuele inflatie is volgens hen vanzelf groter, doordat er weinig meetgegevens beschikbaar zijn over kosmisch stof voor de zuidelijke hemel. De Amerikaanse kosmoloog David Spergel meent uit twee nieuwe papers definitief op te kunnen maken dat een iets grotere rol van stof net zo goed de verfrommelde achtergrondstraling zou kunnen verklaren. Spiegel:

Kosmologische conclusies zijn hieruit niet te trekken. Er is gewoon geen bewijs voor of tegen inflatie.”

Bekijk hierboven de uitzending van De Wereld Draait Door waarin ‘kosmische inflatie’ wordt uitgelegd en het ‘bewijs’ hiervoor wordt besproken.

cc-foto: Benoit Theodore

Geef een reactie

Laatste reacties (59)