18

Bezuinigen door gemeenten te laten fuseren werkt niet

Door kabinet ngeboekte bezuiniging van miljard berust op drijfzand

De kabinetsbezuiniging van één miljard op gemeentelijke fusies is op drijfzand gebaseerd. Gemeentelijke fusies hebben namelijk geen enkel financieel effect, positief noch negatief, op korte noch lange termijn, concludeert het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden).

Dat meldt NRC. in het regeerakkoord spreekt het kabinet van een besparing door ‘schaalvoordelen’, ‘minder dubbeling van taken’ en een ‘daling van het aantal gemeenteambtenaren’. Dat moet de komende drie jaar 360 miljoen euro opleveren en na 2017 975 miljoen per jaar.

Volgens het Coelo is dat niet waarschijnlijk. Het instituut vergeleek de totale uitgaven per hoofd van de bevolking in de afgelopen twaalf jaar in gefuseerde en niet-gefuseerde gemeenten en concludeerde dat fusies noch positief, noch negatief uitpakken. Volgens Coelo-onderzoeker Maarten Allers komt dat doordat gemeenten al intensief met elkaar samenwerken:

Gemeenten laten hun vuilnis al ophalen door hetzelfde bedrijf. Ict en gebouwenbeheer regelen ze ook samen. Veel efficiëncywinst hebben gemeenten dus al binnengehaald.

Minister Plasterk wijst er in een reactie op dat er ook onderzoeken zijn waaruit blijkt dat fusies wél lonen – niet zozeer financieel als wel bestuurlijk.

CC-foto: emmapatsie

Geef een reactie

Laatste reacties (18)