36

‘Bezuinigen niet voldoende, kabinet moet hervormen’

Het kabinet moet tien miljard euro extra bezuinigen... Volgens topambtenaar Buijink kan dit alleen door flink te hervormen

Jaarlijks geeft de secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw (ELI) het kabinet economische adviezen via het nieuwjaarsnummer van economenblad ESB. Dit jaar adviseert Chris Buijink, de hoogste ambtenaar van ELI, het kabinet flink te hervormen: de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de zorg moeten op de schop.

Zo ziet Buijink het liefst dat huiseigenaren voortaan worden gedwongen hun hypotheek af te lossen, dat de overdrachtsbelasting op twee procent blijft staan, de WW wordt versoberd en de eigen bijdrage in de zorg wordt verhoogd.

Nu het kabinet en gedoogpartner PVV zichzelf hebben verplicht bovenop de al afgesproken 18 miljard euro ook nog tien miljard euro te bezuinigen, moeten ze volgens Buijink verder kijken dan alleen het te bezuinigen bedrag: er moet hervormd worden.

Buijink hekelt onder meer de hypotheekrenteaftrek. De Volkskrant schrijft hierover:

Door de hypotheekrenteaftrek is de hypotheekschuld van alle Nederlanders bij elkaar zo astronomisch hoog dat het volgens Buijink economische narigheid bezorgt. De overheid moet huiseigenaren stimuleren veel meer eigen geld in de woning te steken en hun hypotheek zo snel mogelijk af te lossen.

Andere twee gebieden waar flink hervormd moet worden zijn de arbeidsmarkt en de zorg. Zo moet onder meer de gouden handdruk worden afgeschaafd, stelt hij een eigen bijdrage van vijf euro voor elk huisartsenbezoek voor, en moeten patiënten voortaan zelf hun zorgaanbieder kunnen kiezen om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden.

Lees meer hierover bij de Volkskrant: Topambtenaar Verhagen bepleit forse hervormingen

Geef een reactie

Laatste reacties (36)