32

‘Bezuinigen op gevangenissen brengt samenleving in gevaar’

Adviesraad kraakt plannen staatssecretaris Teeven

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft zware kritiek op de plannen van staatssecretaris Teeven van Justitie met het gevangeniswezen. Volgens de RSJ, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering, zijn de plannen een gevaar voor de veiligheid van de samenleving.

In de plannen van Teeven is volgens de Raad nauwelijks nog aandacht voor het resocialiseren van gedetineerden. Daardoor wordt hun terugkeer in de maatschappij bemoeilijkt en neemt de kans op recidive toe. De bezuinigingen tasten daarmee de wezenlijke doelen van detentie aan, zonder dat daar een achterliggende visie aan ten grondslag lijkt te liggen, vindt de RSJ.

Concreet verwoordt het advies grote zorgen over meerpersoonscellen, het afschaffen van avond- en weekendprogramma’s en het langdurig opsluiten van mensen die in preventieve hechtenis zitten. De druk op bewakingspersoneel en op gedetineerden zelf wordt sterk verhoogd, met alle gevolgen van dien voor veiligheid en resocialisatie, aldus de Raad. Bovendien vermoedt de RSJ dat de uitvoering van Teevens plannen hoge kosten met zich mee zal brengen, wat  vragen oproept over de haalbaarheid van de beoogde bezuinigingen.

Teevens plan om meer mensen elektronisch te bewaken krijgt een positiever onthaal, hoewel ook hier meer nadruk op resocialisatie zou moeten liggen. Eerder al had ook de Raad voor de Rechtspraak veel kritiek op de plannen, die tot een bezuiniging van 340 miljoen euro moeten leiden.

RSJ: Voorstellen Teeven tasten kernwaarden van detentie aan

Geef een reactie

Laatste reacties (32)