52

Bezuiniging leidt tot vertroeteling

Hulpverleners kiezen voor zwaardere indicatie om ellende te voorkomen ... Bezuiniging AWBZ leidt zo tot hogere kosten

Er voltrekt zich een drastische verschuiving van chronische patiënten met een ‘lichte’ indicatie naar een ‘zware’. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn in de afgelopen drie jaar veel vaker in aanmerking gekomen voor intensieve en dure zorg in een verzorgings- of verpleeghuis dan in de periode daarvoor.

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Daardoor zijn de kosten van de AWBZ explosief gestegen. Een van de oorzaken van die verschuiving is dat hulpverleners proberen om met een andere indicatiestelling zoveel mogelijk voor hun cliënten uit het vuur te slepen:

‘Je hebt lieve hulpverleners die proberen het voor de patiënt zo gunstig mogelijk te maken’, zegt gezondheidseconoom Guus Schrijvers. Het doorschuiven van patiënten naar een hogere categorie is een gevaar, beaamt Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie.

Gehandicapten, chronisch zieken en ouderen komen pas in aanmerking voor een plek in een verzorgings- of verpleeghuis als ze aan de hand van vragenlijsten zijn ingedeeld in één van tien zorgcategorieën voor ‘zorg met verblijf’. De verwachting is dat de aanscherping van de regels sinds 1 januari j.l., waarbij mensen in categorie 1 of 2 niet langer voor een verpleeghuis in aanmerking komen, ook weer zal leiden tot een toename van het aantal zware indicaties.

Geef een reactie

Laatste reacties (52)