43

Bezuinigingen: PvdA krijgt minder vertrouwen dan GroenLinks en D66

VVD krijgt meeste bijval in onderzoek Maurice de Hond

Als het om de aanpak van de bezuinigingen gaat, scoort de VVD van alle partijen het hoogst, met 22% vertrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. De PvdA wordt maar door 15% genoemd. En scoort daarbij lager dan Groen Links of D66.

Door redactie Joop

Vrijdag en zaterdag is een uitgebreid onderzoek via Peil.nl uitgevoerd onder meer dan 2000 Nederlanders (samen een representatieve steekproef) naar hun reactie op de bezuinigingsvoorstellen. Aan de ondervraagden zijn 34 voorstellen voorgelegd van de ambtelijke commissies en 9 aanvullende voorstellen om het begrotingstekort te doen verminderen.

Maurice de Hond verwoordt de conclusie van het onderzoek als volgt:

“Uit dit onderzoek blijkt dat er voor een aantal voorgestelde bezuinigingen een duidelijke meerderheid is, vanuit kiezers van vrijwel alle partijen. Maar dat betreffen in feite bezuinigingen waar de burgers zelf geen of vrijwel geen –financiële- last van voelen. Dat zijn o.a. minder rijksambtenaren, minder politici, opheffen politieregio’s, selectieve toelating van vreemdelingen, bezuiniging ontwikkelingshulp, vrijgeven softdrugs, opheffen provincies. Maar zodra het wel te maken krijgt met de portemonnee van de kiezers (direct of indirect) dan is de steun minder en lopen de meningen tussen kiezers van de verschillende partijen nogal uiteen. Het zal moeilijk zijn om ten aanzien van die onderwerpen na de verkiezingen tot besluitvorming te komen die dan breed door de bevolking wordt gedragen. Het zal zelfs moeilijk zijn om ten aanzien van die onderwerpen na de verkiezingen tot besluitvorming te komen die door de kiezers van de regeringspartijen worden gedragen.

De Hond ziet zijn eerdere opinie bevestigd dat de politiek steeds instabieler wordt:

Er is sprake van een instabiele situatie en uit het laatste gedeelte van het onderzoek is op te maken dat als de bezuinigingsplannen echt aan het eind van de campagne een dominante rol gaan spelen, er ook nog forse verschuivingen binnen het electoraat kunnen plaatsvinden. Maar wat er ook voor de verkiezingen gebeurt de kans dat de relatie politiek/politici en de kiezer na de verkiezingen verbetert lijkt zeer klein te zijn, met een grote kans tot verdere aanscherping van de verschillen in opvattingen tussen diverse groepen kiezers.”

Als aan de kiezers wordt gevraagd welke partij(en) de beste opstelling heeft/hebben ten aanzien van de bezuinigingen dan valt op dat bij CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA minder dan 60% van de eigen kiezers de partij dan noemen. Van alle partijen scoort de VVD met 22% het hoogst. Ook kiezers van PVV en CDA noemen deze partij.

De PvdA wordt maar door 15% genoemd. En scoort daarbij lager dan Groen Links of D66. Dat geeft o.a. aan dat het feit dat de PvdA nu duidelijk als eerste staat in de peiling veel meer te maken heeft met de lijsttrekker dan met de inhoud. Ook dat laat zien dat er nog veel kan gebeuren tot 9 juni.

Het lijkt vrijwel onmogelijk om vervolgens daarna een regering te vormen die breed door de burgers wordt gesteund bij het nemen van de ingrijpende beslissingen rondom de bezuinigingen.

Geef een reactie

Laatste reacties (43)