Laatste update 23:06
234

Biden vertrouwt op ingrijpen leger als Trump na nederlaag blijft zitten

Het is een scenario dat je niet verwacht in een democratisch land maar in de Verenigde Staten neemt de vrees toe dat zittend president Donald Trump zal weigeren plaats te maken mocht hij in november de verkiezingen verliezen. Een hoogleraar recht is in de wetgeving gedoken om uit te zoeken wat er zo’n situatie gebeurt en ontdekte dat er helemaal niets voor geregeld is. De overdracht van de macht wordt door de wetgever gezien als een vanzelfsprekend iets en gaat uit van de goede wil van winnaar en verliezer.

Velen denken dat het Hooggerechtshof in zo’n geval uiteindelijk beslist maar dat is nergens vastgelegd. In 2000 toen George W. Bush bij een discutabele uitslag de overwinning opeiste, was het uiteindelijk zijn tegenstrever de Democraat Al Gore die voor de lieve vrede zijn verlies toegaf. Mocht Trump blijven zitten dan is volstrekt onduidelijk wat er in die situatie gaat gebeuren.

Lawrence Douglas stelt in zijn boek Will He Go? Trump and the Looming Election Meltdown in 2020 dat Trump nu al aanstuurt op een claim van verkiezingsfraude. De jurist verwacht dat vanwege de coronacrisis veel kiezers per post zullen stemmen. Daarom, stelt hij, verklaart Trump vrijwel dagelijks dat stemmen per post fraude in de hand werkt. Mocht hij in november verliezen met een kleine marge dan kan hij dat gebruiken om zijn positie niet prijs te willen geven.

Joe Biden is inderdaad bevreesd dat Trump de uitslag zal gaan kapen, zegt hij in een interview met The Daily Show.

Geen video? Klik hier.

Biden, die in de peilingen steeds verder uitloopt op Trump, vertrouwt er op dat de militairen niet zullen toestaan dat Trump in het Witte Huis blijft zitten na een nederlaag. “Ik ben er absoluut van overtuigd dat ze hem met grote doeltreffendheid het Witte Huis uit zullen begeleiden.”

Foto: The White House

Geef een reactie

Laatste reacties (234)