66

Bijna alle huishoudens maken gebruik van sociale regelingen

Meest voorkomende sociale regeling: zorgtoeslag voor 4,8 miljoen Nederlandse huishoudens 

Ruim 90 procent van alle huishoudens in Nederland maakt gebruik van sociale regelingen en voorzieningen. Dat schrijft NRC Handelsblad maandagmiddag. Het gaat om inkomensregelingen, zoals het kindgebonden budget, de bijzondere bijstand, de huurtoeslag en schuldsanering. Er zijn volgens de krant twintig huishoudens die ieder gebruik maken van zestien van zulke regelingen. NRC baseert dit op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), opgesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het ministerie van Sociale Zaken heeft met het onderziek willen achterhalen wat het effect van voorgenomen kabinetsmaatregelen is. Het kabinet Rutte II is voornemens te bezuinigen op passend onderwijs, de uitkering voor jongeren met een arbeidshandicap (de Wajong) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De maatregelen kunnen zich bij gezin opstapelen, stelt het ministerie aan.

Het CBS telde hoeveel inkomensregelingen er per Nederlands huishouden in 2011 waren:

674.335 Nederlandse huishoudens maken van geen enkele inkomensregeling gebruik. De grootste groep zijn de huishoudens die aanspraak maken op twee regelingen en/of voorzieningen: ruim 1,7 miljoen huishoudens. Een onbekend aantal huishoudens maakt gebruik van 17 tot 19 inkomensregelingen. De meest voorkomende sociale regeling is de zorgtoeslag waar 4,8 miljoen Nederlandse huishoudens gebruik van maken.

Het ministerie verbindt nog geen oordeel aan de uitkomsten van het onderzoek. Een woordvoerder tegenover de NRC:

Dat ligt aan de samenstellingen van de huishoudens. Een woongroep van dertig mensen kan ook als huishouden worden aangemerkt.

NRC: Vrijwel alle huishoudens maken gebruik van sociale regelingen

Geef een reactie

Laatste reacties (66)