Laatste update 23:18
26

Bijna de helft van leerlingen op de basisschool beweegt te weinig

Kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar bewegen te weinig. Twee derde van die leeftijdsgroep doet volgens de ouders wekelijks aan sport. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met het RIVM uitvoerde, gebaseerd op de jaarlijkse Gezondheidsenquete Leefstijlmonitor.

Volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad zouden kinderen elke dag op zijn minst iedere dag een uur een matig intensieve inspanning moeten leveren. Hieronder vallen bijvoorbeeld fietsen, wandelen of zwemmen. Drie maal per week zouden hier nog spier- en botversterkende activiteiten als springen, dansen of krachttraining bij moeten komen.

Vorig jaar kampte 13,5% van de Nederlandse kinderen tot 17 jaar met overgewicht. Bijna 3% had obesitas. Het Nederlands Jeugd Instituut, dat zich inzet voor een beter leven van kind en opvoeders, geeft op haar website tips voor de beste manier om overgewicht tegen te gaan:

‘Ouders spelen een belangrijke rol in het ontstaan en in stand houden van overgewicht bij het kind. Niet alleen bepalen zij vaak wat kinderen eten en hoe zij bewegen, ook fungeren zij als rolmodel: kinderen nemen gemakkelijk de eet- en beweeggewoonten van hun ouders over.’

Ook de manier van opvoeden speelt een grote rol:

‘Ouders kunnen hun kind een gezonde leefstijl aanleren, zoals gezond eten en drinken, voldoende slapen en het stimuleren van beweging. Hierbij is de opvoedstijl die ouders hanteren van belang. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die worden opgevoed volgens een democratische opvoedstijl gezonder eten, meer bewegen en een lagere BMI of gezonder gewicht hebben dan kinderen die opgevoed worden volgens één van de andere stijlen. Een democratische opvoedstijl bestaat uit het stellen van grenzen en tegelijk sensitief en responsief zijn.’

Cc-foto: Seika

Geef een reactie

Laatste reacties (26)