16

Bijna een derde van Belgische vrouwen is ooit verkracht

Onthutsende resultaten onderzoek Amnesty International ... 90 procent van slachtoffers doet nooit aangifte

Eén op drie vrouwen werd ooit gedwongen om seks te hebben, zes op tien vrouwen werden ooit blootgesteld aan een vorm van ernstig seksueel geweld, dat zijn de schokkende uitkomsten van een onderzoek dat Amnesty International liet afnemen onder 2000 Belgen.

Amnesty International vraagt hiermee aandacht voor een probleem wat grotendeels onopgemerkt blijft, omdat – volgens de meest recente veiligheidsmonitor – maar liefst 90 procent van de seksuele delicten niet wordt aangegeven:

De politiestatistieken hebben dus enkel betrekking op personen die de moed hadden om aangifte te doen en geven bijgevolg een vertekend beeld.”

Bekend is dat aangifte van verkrachtingen slechts zelden leiden tot veroordelingen. Uit onderzoek van The London Metropolitan University (2009) blijkt dat op elke 100 Belgische dossiers die werden onderzocht, er slechts vier resulteerden in een effectieve veroordeling. Dat seksueel geweld tegen vrouwen wel degelijk een veel voorkomend probleem is, blijkt uit de cijfers: 

– En kwart van de ondervraagde vrouwen werd ooit door een partner gedwongen tot seks
– 13 procent werd verkracht door iemand die niet haar partner is
– Een kwart van hen werd ooit op een publieke plaats fysiek lastig gevallen
– 7 procent van vrouwen werd misbruikt als minderjarige

Als vormen van seksueel overschrijdend gedrag – zoals een persoon met een autoriteitspositie die fysiek te opdringerig is, of ongewenste seksuele proposities (online of per sms) – worden meegeteld, blijkt 57,1 procent van de vrouwen te maken te krijgen met een aantasting van hun fysieke integriteit. Volgens de onderzoekers hoort seksueel geweld voor veel vrouwen gewoon bij het leven, wat blijkt uit het feit dat één op vier vrouwen seksueel geweld minimaliseert. Dat laat onverlet dat seksueel geweld door de meerderheid van de respondenten wel als wel als ernstig of zeer ernstig wordt ervaren (verkrachting, aanranding, et cetera).

Omdat er voor slachtoffers nog steeds een grote drempel bestaat om aangifte te doen of hulp te zoeken, heeft de Belgische overheid op Valentijnsdag een nieuwe voorlichtingswebsite gelanceerd: Hulpnaverkrachting.be “Een positieve stap”, aldus Amnesty, maar er is meer nodig:

Momenteel worden slachtoffers immers geconfronteerd met heel wat problemen – zowel bij politie, justitie als bij de medische en psychosociale opvang en begeleiding.

In Nederland worden elke week 24 aangiftes gedaan van verkrachting, maar hulpverleners schatten dat er in werkelijkheid acht keer zo veel verkrachtingen plaatsvinden. 

cc-foto: Valerie Pizhanski

Geef een reactie

Laatste reacties (16)