51

Eén op de drie mensen in de bijstand heeft psychische klachten

Eén op de drie bijstandsgerechtigden krijgt psychische zorg. Dat meldt de Volkskrant. Die zorg varieert van therapie tot medicijnen vanwege psychische klachten. Onder werkenden en studenten geldt dat maar voor één op de tien mensen.

Die resultaten komen naar voren uit een onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Amerikaanse universiteit Harvard, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Niet eerder werden gegevens over de psychische zorg gekoppeld aan de beroepsbevolking.

Zo’n 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft in meer of mindere mate last van psychische klachten. Dat bijstandsgerechtigden hierin oververtegenwoordigd zijn is volgens hoogleraar psychiatrie Jim van Os, gespecialiseerd in de GGZ, niet vreemd. In de krant zegt hij hierover:

Met een psychische stoornis die lang aanhoudt ga je vanzelf richting de bijstand. Maar het werkt ook andersom: eenmaal in de bijstand ondervind je sociale uitsluiting, wat weer een belangrijke risicofactor is voor psychische klachten.

Dat je ‘vanzelf richting de bijstand’ gaat met psychische klachten is overigens een kwalijke zaak, vindt ook Van Os. Het UWV is ‘onredelijk streng’ voor mensen met een psychische kwaal. Zulke klachten worden door de uitkeringsinstantie niet of nauwelijks onderkent en dus weigert het UWV mensen met psychische problemen veelal de toegang tot de ziektewet. In plaats daarvan worden die mensen over de schutting van de sociale dienst gegooid en belanden ze in de bijstand. Eenmaal daar is het lastig om de weg terug naar de arbeidsmarkt te vinden.

Hoogleraar economie Robert Dur van de Erasmus Universiteit Rotterdam zegt daarover:

Nu is vaak de opvatting dat mensen in de bijstand met gedwongen solliciteren of een tegenprestatie wel weer aan het werk te krijgen zijn. Maar als een derde met psychische problemen kampt, zijn er eerst andere problemen op te lossen voor ze aan het werk kunnen.

Demissionair staatssecretaris Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken heeft voorgesteld om de komende twee jaar 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen om GGZ-instellingen, gemeenten en UWD nauwkeuriger met elkaar samen te laten werken. Maar ook daar is het uitgangspunt: ‘Samenwerken om deze mensen naar werk te begeleiden.’ Hoewel werk inderdaad kan helpen om psychische klachten te voorkomen, belemmeren bestaande klachten mensen echter vaak niet alleen om werk te vinden, maar ook om op hun niveau te werken en om überhaupt aan het werk te blijven.

De plannen van Klijnsma zijn volgens hoogleraar Van Os dan ook slechts een doekje tegen het bloeden:

De verschillende organisaties blijven bestaan, terwijl het hele systeem veel radicaler op de schop moet. Sociale diensten, de GGZ, huisartsen en UWV moeten worden geïntegreerd. Deze 3,5 miljoen euro zal vooral bureaucratisch overleg opleveren, terwijl het maar de vraag is of er beter zal worden samengewerkt.

cc-foto: KellyB

Geef een reactie

Laatste reacties (51)