29

Biobrandstoffen minder ‘bio’ dan gedacht

Wetenschappers: bijstoken van hout en brandstoffen gemaakt van planten niet duurzaam genoeg … Energieakkoord moet zich richten op zonne-energie

Het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en het gebruik van bio-ethanol en biodiesel in auto’s draagt niet of nauwelijks bij aan besparing van CO2-uitstoot. Daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Dat blijkt uit een nieuwe visie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Dinsdag wordt in de Tweede Kamer het Energieakkoord weer besproken. De duurzame doelen daarin zijn onder andere gebaseerd op de veronderstelling dat biobrandstoffen zorgen voor minder vervuiling. Maar die veronderstellingen zijn volgens de KNAW dus niet houdbaar.

De KNAW bestudeerde een aantal onderzoeken over het bijstoken van hout en rijden op biodiesel en bio-ethanol en concludeert dat de positieve bijdrage aan het milieu te klein is.

Volgens de KNAW moet de helft van Nederland met koolzaad worden beplant om vijf procent van de benzine en diesel te vervangen door koolzaadolie.

Zowel wetenschappelijk als economisch is het beter in te zetten op zonne-energie, schrijven de hoogleraren Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge die de analyse hebben uitgevoerd.

Daarbij is het afval dat vaak wordt gebruikt om brandstoffen van te maken lang niet altijd echt afval. De wetenschappers beweren dat veel afval beter eerst kan worden
gebruikt als grondstof voor veevoer en voor hoogwaardige chemie. Pas dan kan er eventueel brandstof van worden gemaakt. Daarbij kost het vaak erg veel energie om biobrandstoffen te maken, waardoor het economisch niet uit kan, aldus de opstellers van de visie.

De wetenschappers vinden dat de verplichte bijstooksubsidie voor hout en de verplichtingen voor biobrandstoffen moeten worden afgebouwd. Ze waarschuwen de politiek: verhoog de kosten voor het uitstoten van broeikasgas en bevorder innovaties op het gebied van zonne-energie.

De KNAW gaat in de analyse niet in op de vraag of vergisting van mest en groenafval voor biogas wel of niet bijdraagt aan een schoner klimaat. Daarover publiceert Trouw dinsdag een reportage. Die gaat over ondernemers in Achterhoek die plannen hebben om een grote biogas-installatie te bouwen.

De Deutche Bank bracht vandaag nog het bericht dat zonne-energie in 2017 over de hele wereld rendabel zal zijn, ongeacht de stijging of daling van de olieprijzen.

Lees hier de hele analyse van de KNAW
Cc foto: Rob E

Geef een reactie

Laatste reacties (29)