61

Bisschoppen hoeven van Vaticaan kindermisbruik niet te melden

De katholieke kerk vertelt aan nieuwe bisschoppen dat het ‘niet noodzakelijk’ is om kindermisbruik te melden. Dat zou de verantwoordelijkheid zijn van het slachtoffer en diens familie. Dat meldt The Guardian.

Het advies zou in een document staan waarin bisschoppen voorlichting krijgen over hoe om te gaan met seksueel misbruik binnen de kerk.

Volgens de wetten in elk land waar melding verplicht is, is het niet per se de taak van de bischop om verdachten bij de autoriteiten op te geven wanneer zij zich bewust zijn van zondige misdaden. 

Het document is samengesteld door Tony Anatrella een Franse monseigneur en psychotherapeut die het Vaticaan adviseert. Verrassend genoeg is de commissie die samengesteld is om met zaken van kindermisbruik om te gaan – die gezegd heeft dat het een ‘morele verplichting is’ – niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorlichtingsmateriaal.

Anatrella staat bekend om zijn controversiële kijk op homoseksualiteit, wat volgens hem ervoor zou zorgen dat kinderen ‘radicale ideeën krijgen over seksualiteit’. De rol van de kerk bij kindermisbruik bagatelliseert hij dan weer. Want er wordt in het pamflet wel gesteld dat er misbruik plaatsvindt maar daar tegenover zou het veel meer gebeuren in het gezinsleven en door bekenden dan door autoriteitsfiguren.

Volgens activisten wordt er voor de vorm gezegd iets te doen aan het grote probleem van seksuele misbruik in de kerk maar gebeurt er in feite heel weinig. Een voorbeeld daarvan is hoe vorige week twee slachtoffers van misbruik uit de commissie verwijderd zijn vanwege een motie van wantrouwen en hoe dat voor de pers verzwegen is. Één van de mannen geeft te kennen erdoor overrompeld te zijn geweest.

Het Vaticaan heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

cc foto: Jim the photographer

Geef een reactie

Laatste reacties (61)