56

Bleker: PBL-rapport is een meevaller

Update: Natuur verslechtert door bezuinigingen ... Bleker ziet dat als 'een verrassend goed resultaat'

De 300 miljoen euro die staatssecretaris Henk Bleker wil bezuinigingen op natuur en landschap komt de natuur niet ten goede. De belangrijkste natuurdoelen zullen niet gehaald worden, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De omstandigheden van planten en dieren zullen juist verslechteren.

Update 09.30
Bleker is uitermate tevreden met de rapportage van het PBL. De bureau adviseert het ministerie hun geld zo efficiënt mogelijk te moeten besteden, maar dan alsnog zou de achteruitgang een feit zijn. Bleker ziet het anders:

Er is dus een mogelijkheid om met minder middelen een verrassend goed resultaat te halen”, vatte Bleker het rapportje samen voor Trouw.

De staatssecretaris ziet schot in de samenwerking met provincies en boeren. Hij denkt de agrariërs te kunnen enthousiasmeren voor meer natuur, maar het Planbureau meldt juist dat de samenwerking met de agrarische natuurbeheer de afgelopen tijd uiterst moeizaam liep.

Nederland haalt al jaren de internationale doelstellingen niet. Dat ligt aan de kwaliteit van natuurgebieden. Natuurgebieden wordt omringt door landbouwgrond waardoor de gebieden te maken krijgen met een te hoog ammoniakgehalte. PBL wijst er daarom op dan ‘zeer sterkte regie van de overheid’ vereist is om dat probleem aan te pakken.

Het kabinet heeft besloten twee derde van het budget voor de Ecologische hoofdstructuur te schrappen. Uit de quick-scan Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur blijkt dat de achteruitgang van de natuurlijke habitatten niet gestopt kunnen worden als daadwerkelijk zoveel bezuinigd wordt. Dat terwijl de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen Nederland verplichten om de achteruitgang te stoppen.

Volgens de berekeningen van het PBL moet de overheid haar middelen zo efficiënt mogelijk inzetten op kansrijke gebieden. Het planbureau waarschuwt nu dat met de voorop gezette strategie geen van de natuurdoelen gehaald zal worden. Daaronder vallen onder andere internationale afspraken als Natura2000, een netwerk van beschermde Europese natuurgebieden.

NOS: Planbureau: Natuurdoel buiten bereik

cc-foto: LodewijkB

Geef een reactie

Laatste reacties (56)