85

Bleker wil geen ‘politieagent’ spelen over megastallen

Provincies zetten deuren voor intensieve veehouderij wagenwijd open ... Ondanks verbod op nieuwe vergunningen doet Bleker niets ... GroenLinks wil dat Bleker provincies terugfluit

Elf provincies in Nederland hebben plannen voor intensieve veehouderij in de provinciale akkoorden opgenomen. Dat terwijl staatssecretaris Bleker een verbod heeft opgelegd voor het afgeven van nieuwe vergunningen voor het bouwen van nieuwe stallen. GroenLinks vindt dat Bleker de provincies moet terugfluiten.

Een Kamermeerderheid nam begin dit jaar de motie Grashoff aan. Daarin is  afgesproken dat gemeenten geen nieuwe bestemmingsplannen mogen afgeven voor uitbreiding van intensieve veehouderij totdat het maatschappelijke debat over megastallen is gevoerd. Uit een inventarisatie van GroenLinks blijkt dat elf van de twaalf provincies zich niet aan het verbod houden. Alleen Friesland houdt zich aan de regels.

Volgens GroenLinks-Tweede Kamerlid Arjan El Fassed doet Bleker niets om de provincies te stoppen. Hij laat het bij het ene briefje dat hij naar het interprovinciaal overleg stuurde.

Bleker grijpt niet in om de bouw van nieuwe megastallen te stoppen. Daarom kunnen provincies rustig hun gang met het bouwen van nieuwe stallen. Nederland is klaar met de megastal. Bleker moet dat gaan afdwingen. Provincies krijgen massaal verzoeken voor een nieuwe bouwvergunning. De staatssecretaris moet voorkomen dat provincies die honoreren.

Onlangs bleek uit onderzoek dat de helft van de Nederlanders geen nieuwe megastallen wil. Intensieve veehouderij is dieronvriendelijk, milieubelastender en beeldvervuilender dan gewone stallen en ook heeft schaalvergroting negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Mensen zouden sneller ziek kunnen worden door infecties die van dier op mens worden overgebracht. De SP, de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn fel tegen de megastallen.

El Fassed: “Dierenziekten en grootschalig gebruik van antibiotica zijn verschijnselen die gekoppeld zijn aan de intensieve veehouderij en kunnen enorme gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Daarom moet niet iedere provincie zijn eigen plan trekken.

Ondanks het verbod worden vergunningen voor nieuwe megastallen afgeven. Bijvoorbeeld in Noord Holland, schrijft Binnenlands Bestuur. De Provinciale Staten bepaalden onlangs dat veehouderijen in Noord-Holland tot twee hectare mogen uitgroeien. Coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA steunden het besluit. D66 en PvdA ontkenden daar overigens bij dat het in dit geval om megastallen gaat, terwijl het wel om stallen met meerdere lagen gaat. Voor D66 is de omvang of het aantal beesten ondergeschikt aan het criterium van een megastal.

Ook in Zeeland komen vergunningaanvragen toch bij de gemeente terecht omdat ze volgens de raadsleden niet onder de noemer ‘intensieve veehouderij’ vallen. De Partij voor de Dieren is daarom een Twitteractie begonnen. Zonder dat de gemeenteraad er van wist, kon een varkensboer in de gemeente Tholen een milieuvergunning aanvragen voor een stal met twee verdiepingen voor 5600 vleesvarkens en een mestbassin.

Volgens de regels gaat het niet om een megastal, stelt de Partij voor de Dieren. “Maar wij vinden dit een heel groot aantal dieren en we vragen ons af of dit het imago is dat de provincie voor ogen heeft”, zegt Diana Padmos, voorzitter van de PvdD-werkgroep Zeeland tegen BN/De Stem. “Een boer met 5600 varkens kan onmogelijk alle dieren kennen en in de gaten houden. Hoe worden goede zorg, dierenwelzijn en volksgezondheid dan gegarandeerd? En wie zegt dat het na verloop van tijd geen grotere stal wordt?”

Geef een reactie

Laatste reacties (85)