17

Blekers natuurbeleid niets nieuws onder de zon

Het CDA wil al langer de financiering voor aankoop van grond ten behoeve van natuur stopzetten

De Eerste Kamer buigt zich vandaag over het natuurbeleid van staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Henk Bleker. Bleker wil direct stoppen met de financiering voor aankoop van grond ten behoeve van natuur, maar stuit op veel weerstand. Volgens de provincies blaast Bleker met zijn beleid eerder gemaakte afspraken af. Het CDA is echter al langer van plan een ander natuurbeleid in Nederland door te voeren.

Volgens het verkiezingsprogramma is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) slechts een middel om de teruggang van de de biodiversiteit te bereiken, maar dat is niet voldoende om er mee door te gaan. Het CDA vindt dat agrarische ondernemers in de toekomst meer mee moeten werken bij de uitvoering van de EHS.

CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan verklaarde in het verleden: “De mooiste natuur is vaak landbouw.” Landbouw is volgens Koppejan erg belangrijk, ook om het wereldwijde voedseltekort op te kunnen vangen.

Het is nu de vraag in hoeverre de Eerste Kamer mee kan gaan in de plannen van Bleker. Onduidelijk is nog of het natuurbeleid, waarbij geen verbindingszones meer worden gecreëerd, de Europese afspraken niet schendt.

Trouw: CDA wil al jaren draai geven aan Nederlands natuurbeleid

cc-foto: Prosocialisme

Geef een reactie

Laatste reacties (17)