30

Blunderende terreurbestrijders labelen klimaatstakers als extremistisch

'Let goed op jongeren die spijbelen van school of deelnemen aan scholierenstakingen'

Een Britse anti-terreurbrigade heeft Extinction Rebellion (XR) op de lijst van extreme ideologieën gezet. Daarmee vallen de klimaatactivisten in dezelfde categorie als extreemrechtse en jihadistische groeperingen.

De klimaatbeweging werd opgenomen in een officiële gids, opgesteld door Terrorism Policing South East (CTPSE). Daarmee wordt de groep vanaf nu gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid. De gids is bedoeld voor overheidsorganisaties, politie en docenten, die wettelijk verplicht zijn om vermoedens van radicalisering te melden.

De gids adviseert om extra goed te letten op jongeren die “spijbelen van school” of “deelnemen aan scholierenstakingen”. Een toespeling op de klimaatstakingen van scholieren onder leiding van Greta Thunberg. Duizenden Britse leerlingen, en miljoenen over de hele wereld, spijbelden vorig jaar uit protest tegen het slechte klimaatbeleid.

Ook jongeren die deelnemen aan geweldloze acties als zit-protesten, spandoeken bij zich hebben of “graffiti maken met milieuvriendelijke thema’s” zijn vanaf nu een mogelijk gevaar voor de Britse samenleving. De gids voegt eraan toe dat: “Hoewel bezorgdheid over klimaatverandering op zichzelf niet extreem is, kunnen activisten kwetsbare mensen aanmoedigen om gewelddadigheden te plegen of zelf dergelijke daden plegen.”

In een statement aan the Guardian claimt de landelijke anti-terreurbrigade (CTP) dat er vanuit CTPSE een vergissing is gemaakt. In the Guardian reageert CTPSE zelf ook op de kwestie: “Dit document is opgesteld op lokaal niveau om onze partners te helpen om signalen van kwetsbaarheid voor radicalisering op te sporen. Door Extinction Rebellion in dit document op te nemen, wekt het de indruk dat we hen als een extremistische groep beschouwen, en dat zijn ze niet. We zullen de richtlijnen herzien om dit duidelijk te maken.” Enige tijd later besloot CTPSE de gids volledig terug te roepen.

Geef een reactie

Laatste reacties (30)