10

Boeren en supers tekenen manifest duurzaam vlees

Milieu- en dierenorganisatie nog terughoudend 

Duurzaam geproduceerd vlees moet in 2020 nog het enige vlees zijn wat in supermarkten te vinden is. Dat is het ambitieuze streven waar supermarkten, voederbedrijven en vleesverwerkers hun handtekening hebben gezet. Het manifest is opgesteld door een vooraanstaande commissie van de provincie Noord-Brabant over de toekomst van de veehouderij.

Prominente commissieleden als Ab Klink, Pieter Winsemius en voormalig Tweede Kamerleden Felix Rottenberg en Marijke Vos kiezen voor een radicale ommekeer. De eerste stap is het advies om vanaf 1 januari 2012 een eind te maken aan preventief gebruik van antibiotica. Van alle ondertekenaars wordt verwacht dat ze zich aan dat advies zullen houden. Dit zijn ander andere boerenorganisaties LTO en ZLTO, supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Plus, C1000, groothandel Sligro, vleesverwerker VION en dierenvoeders zoals De Heus, Nutreco en Agrifirm.

De commissie stelt een duurzaam model voor ieder aangesloten veeteeltbedrijf. De maximale grootte van een stal is daarmee 1,5 hectare. Een boerenbedrijf is volgens de commissieleden al rendabel met bijvoorbeeld 6700 vleesvarkers, 240.000 vleeskuikens of 1700 vleeskalveren en vier personeelsleden. Omdat Brabant van sommige boeren toch flinke tegenstand verwacht, adviseert ze de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) om streng op te treden.

De handtekening van een aantal dieren- en milieuorganisties ontbreekt onder het manifest. De Dierenbescherming, de Brabantse Milieufederatie en de stichting Natuur en Milieu hebben nog vragen. Zo wil de Brabantse Milieufederatie weten hoe de commissie een duurzame intensieve veehouderij in Brabant wil stimuleren.

Directeur van de Brabantse Milieufederatie, Nol Verdaasdonk zegt in de Volkskrant:

Het manifest geeft onvoldoende duidelijkheid over de omvang van de veestapel. Ook de inpassing en omvang van bedrijven in de omgeving is onvoldoende uitgewerkt. Een ander obstakel is de schadeloosstelling van veehouders bij de uitbraak van dierziekten die uit publieke middelen blijven gefinancierd. De BMF spreekt wel de bereidheid uit zich in de uitwerking van het manifest constructief op te stellen.

cc-foto: Yoyental

Volkskrant: ‘In 2020 alleen nog duurzaam vlees in winkels’

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (10)