168

Bolkestein: legaliseer ALLE drugs

VVD-coryfee doet samen met andere prominenten opmerkelijke oproep in NRC

Alle drugs moeten worden gelegaliseerd. Dat bepleit VVD-coryfee Frits Bolkestein samen met oud-minister van Volksgezondheid Els Borst (D66), hoogleraar strafrecht Theo de Roos en enkele andere experts dinsdag in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

Het pleidooi is opmerkelijk omdat Bolkesteins partij juist tegen legalisering van drugs is. D66, de partij van co-auteur Borst, wil alleen softdrugs legaliseren.

Door opheffing van het verbod op drugs kunnen drugsbendes worden verdreven, zo menen Bolkestein c.s. Daardoor zou de werkdruk van politie en justitie tientallen procenten lichter worden. Ook wordt de samenleving door legalisering volgens de auteurs veiliger. 

Het gezelschap opiniemakers stelt dat het huidige gedoogbeleid voor softdrugs ‘onwerkbaar’ is. Voor cannabis is sprake van een gedoogbeleid: coffeeshops mogen dagelijks maximaal 500 gram verhandelen en gebruikers mogen maximaal 5 gram in bezit hebben. Maar het op grote schaal telen is verboden. Het opiniestuk in NRC meldt: 

Dit is onwerkbaar. Geen enkele coffeeshop kan daarop draaien. Het geeft slechts aan het OM de macht om elke coffeeshop de nek om te draaien, en daar is het de laatste jaren ook ijverig mee bezig.

Het opheffen van het verbod op drugs zal drugsbendes verdrijven, denken de auteurs. Ook stellen ze dat de volksgezondheid ermee is gediend. Door het wegvallen van de zwarte markt zou met name de jeugd veel beter beschermd zijn. “De kwaliteit van de drugs is gewaarborgd, ze zijn voorzien van bijsluiters en voorlichting wordt geloofwaardig.”

Wel vinden ze dat de drugs niet mogen worden verstrekt aan minderjarigen en drugstoeristen.

Geef een reactie

Laatste reacties (168)