Laatste update 19:32
14

Bolsonaro ontslaat ambtenaar die hem ooit een boete gaf

Dat fascisten zich veelal laten leiden door wraakmotieven, toont de Braziliaanse president aan met het ontslag van een ambtenaar die hem in 2012 beboette wegens stroperij. Jaïr Bolsonaro werd in januari van dat jaar betrapt toen hij illegaal viste in het natuurreservaat rond Estação Ecológica de Tamoios, nabij Rio de Janeiro. De ambtenaar gaf het toenmalig congreslid Bolsonaro niet alleen een boete van zo’n 2300 euro maar ook een fikse uitbrander. Hij maakte duidelijk dat niemand in het reservaat mag vissen, congreslid of niet, en dat hij moest vertrekken. De parkwacht van de natuurbeheerdienst Ibama maakte ook nog een foto van Bolsonaro in zijn witte zwemkleding op zijn opblaasboot.

Bolsonaro schold de plichtsgetrouwe ambtenaar de huid vol en zwoer wraak. Hij beklaagde zich eerst in een speech en beweerde dat hij ‘honds’ behandeld was. Hij trachtte tevergeefs van de boete af te komen. Daarna diende hij een wet in waarin het recht van wapens te dragen door de natuurbeheerdienst Ibama werd ingetrokken. Opmerkelijk want Bolsonaro is juist een fervent voorstander van vrij wapenbezit. Toen publiekelijk duidelijk werd dat het om een persoonlijke wraakactie ging, trok hij het voorstel in.

Daarna eiste hij dat hij – als enige – een visvergunning zou krijgen voor het reservaat. Ook die actie mislukte. Daarop startte hij een propagandavampagne tegen de overheidsdienst met de bewering dat die gelid zou worden door milieu-extremisten. De boete betaalde hij nooit en kort voor zijn verkiezing tot president werd die plots nietig verklaard met het argument dat de procedure opnieuw gevoerd moest worden. Nu Bolsonaro president is, volgt alsnog wraak. De ambtenaar in kwestie, inmiddels hoofd van de patrouilledienst die in actie komt tegen illegale mijnbouw, is uit zijn functie ontheven en overgeplaatst naar een mindere post. Vanwege de rechtsbescherming van ambtenaren kan de president hem niet direct ontslaan. De ambtenaar is er van overtuigd dat er een verband is tussen de maatregel nu en de boete destijds. Zijn collega’s zijn ongemoeid gelaten.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)