11

Bonden: angstcultuur bij politie

Politiemensen die misstanden aankaarten worden aangepakt... Praten met vakbonden tegengewerkt... Korpschef vergroot angst...

Er is bij de politie een angstcultuur waarbij politiemensen die zich uitspreken over misstanden worden aangepakt door de leiding. Dat schrijven de voorzitters van vier politievakbonden in een opvallende verklaring.

Volgens de bonden NPB, VMHP, ANPV en ACP worden er de afgelopen maanden steeds meer disciplinaire onderzoeken ingesteld naar politiemensen. Ook krijgen leden die problemen willen aankaarten te horen dat ze geen contact mogen opnemen met de vakbond of medezeggenschap. Dat leidt ertoe dat beide partijen belangrijke zaken vaak uit de media moeten vernemen. De voorzitters refereren aan de affaire van de politiestudenten die gewond raakten bij fysieke trainingen.

Dit dossier spreekt boekdelen over de ontstane angstcultuur binnen de politie. De collega’s die zich wel openlijk uitspreken over knelpunten worden aangepakt.

De bonden wilden dit gevoelige onderwerp eigenlijk binnenskamers bespreken met de politieleiding, maar een artikel van korpschef Gerard Bouman op het intranet van de politie heeft ze op andere gedachten gebracht. Bouman stelt daar dat er een grens zit aan het delen van informatie met de bond en de medezeggenschap. Dat schiet de vakbondsleiders in het verkeerde keelgat.

In plaats van stil te staan bij de vraag waarom leden blijkbaar zo ver gaan dat ze informatie delen, worden collega’s die uiteindelijk de stap zetten, afgeschrikt. De politiebonden vinden dat Bouman hiermee kiest voor de eenvoudigste weg, namelijk die van afrekenen. Daarmee versterkt hij de angstcultuur.”

De voorzitters van de bonden zien het liefst dat de ‘koninklijke weg’ wordt bewandeld, dat misstanden eerst worden besproken tussen werknemer en werkgever.

Toch zien wij dat binnen de politieorganisatie deze weg op meerdere plekken doodloopt. Wij krijgen regelmatig signalen uit ons netwerk van misstanden die tot op het hoogste niveau bekend zijn, maar die niet worden aangepakt. Het gaat dan om mensen die klem komen te zitten tussen hun loyaliteit en betrokkenheid richting de werkgever en burgers en de opdrachten die ze krijgen van leidinggevenden.

Om hoeveel politiemensen het gaat, weten de bonden niet. Voorzitter Han Busker van de Nederlandse Politiebond (NPB).

„Precieze aantallen hebben we niet, maar alle bonden zien deze trend. Mensen zijn bang dat ze op een zijspoor worden gezet.”

De verklaring eindigt met een oproep aan korpschef Bouman:

Het zogenoemde ‘politieparadijs’ is nog niet bereikt, zoveel is duidelijk. Er gaat veel goed, maar veel kan ook nog steeds beter. De Nationale Politie, met als verantwoordelijke deze korpschef, draagt een belofte in zich om te werken aan een nieuwe politiecultuur. Of dit nu gaat om de organisatie zelf of een organisatie als de Politieacademie die er zo dicht tegenaan geplakt zit. Het is nu aan de korpschef om deze belofte waar te maken. (…)  De politiebonden roepen de korpschef dan ook op om samen werk te maken van het veranderen van de politiecultuur. Een verstandig korpschef begint hier vandaag mee.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)