17

‘Boren naar schaliegas kan drinkwater vervuilen’

Waterbedrijf Vitens vreest vooral voor vervuiling met methaan

Volgens waterbedrijf Vitens kan winning van schaliegas leiden tot onherstelbare verontreiniging van het grondwater. Het grootste waterbedrijf van ons land vindt dat er niet naar schaliegas moet worden geboord voordat alle risico’s in kaart zijn gebracht en calamiteiten uitgesloten. Economische voordelen acht Vitens van secundair belang.

Dat meldt de Volkskrant. Omdat schaliegas vrijkomt nadat onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in steenlagen worden gespoten, kunnen chemicaliën in het grondwater doorsijpelen. Daarnaast is er de kans op vervuiling door methaan. Schaliegas heeft een hoge temperatuur en stuwt het grondwater buiten de boorput omhoog. Eenmaal hoger kan door drukverschil methaan-ontgassing plaatsvinden en het grondwater worden verontreinigd. Daarom moeten zuiveringsinstallaties worden uitgerust met de capaciteit om methaan te filteren.

Door verontreiniging van het grondwater kunnen tienduizenden Nederlanders langdurig zonder water komen te zitten, denkt Vitens. De Tweede Kamer debatteert woensdag over schaliegaswinning.

cc-foto: Piet Plaat

Geef een reactie

Laatste reacties (17)