267

Boze kiezer wil sterke leider

Onderzoek Trouw: zestig procent wil leider die kan beslissen zonder democratisch gedoe... Boosheid niet alleen bij protestpartijen... Politicoloog Krouwel: 'Nederlander niet zo democratisch'...

De Nederlandse kiezer is niet bang, nee, hij is boos. En hij wil een sterke leider. Iemand die besluiten neemt en niet te veel gehinderd wordt door democratisch gedoe. Dat zegt meer dan zestig procent van de Nederlanders, ondervraagd in een representatieve steekproef. in opdracht van dagblad Trouw.

De krant deed samen met de makers van Kieskompas (Vrije Universiteit) een onderzoek naar de emotionele staat van de Nederlandse kiezer. De resultaten werden vanavond gepresenteerd tijdens een debat in De Nieuwe Liefde. Trouw zelf is verrast door de uitkomsten, zo is te lezen op de website:

De uitkomst was verrassend. De kiezer is niet zozeer bang, hij is vooral boos. Drie keer zo vaak zeiden respondenten Ja! op de vraag: ‘voelt u boosheid bij de Nederlandse politiek?’ als op vragen naar hun eventuele angsten. Bij een groot deel van het volk is die boosheid zo groot, dat de geênqueteerden hun gevoel omschrijven als ‘walging’. Dat geldt voor bijna de helft van het PVV-electoraat, veertig procent van de mensen die van plan zijn op 50Plus te gaan stemmen, en een derde van de SP-stemmers. Dat boosheid een goed motief vormt om voor een protestpartij te kiezen spreekt misschien voor zich. Maar ook vijftien procent van de CDA-aanhang walgt van de politiek.”

De boosheid zorgt ook voor het verlangen naar een sterke leider. Die wens leeft vooral bij ouderen. Van de vrouwen boven de vijftig antwoordt driekwart ‘ja’ op de vraag of het tijd wordt voor ‘een sterke leider die meteen over alles kan beslissen’. De oudere mannen zijn iets minder volgzaam, maar ook daar gaat twee op de drie mee met die stelling. Bij de presentatie van de resultaten concludeerde politicoloog André Krouwel dan ook:

Nederlanders zijn niet zo democratisch. Een groot deel steunt het idee dat ons land een sterke leider nodig heeft, die alles kan beslissen.”

Over het onderzoek zal ongetwijfeld discussie ontstaan. Het meten van emoties via psychologische tests is niet nieuw. Nieuw is dat Krouwel die emoties koppelt aan politiek. Dat emoties een grote invloed hebben op het stemgedrag van mensen is een theorie die volgens Trouw vooral in Amerika opgeld doet. Maar ook Nederland zal er aan moeten geloven, stelt de krant:

Afgaand op de uitkomsten van het onderzoek van Trouw en de Vrije Universiteit, lijkt de rationele benadering van de kiezer niet meer heel lang houdbaar. De rationele benadering heeft een woedend, somber volk opgeleverd, dat weinig hoopvol is over de oplossingsvaardigheden van de politiek. Een ietsiepietsie hoop leeft alleen onder minder dan een derde van de CDA-ers, GroenLinks, PvdA-ers en VVD-kiezers.”

Lees hier het volledige onderzoek.

En wilt u weten of u zelf bang of boos bent? Vul dan de bang-o-meter in.

Trouw: Boos volk wil nu een sterke leider

cc-foto: amy.kay

Geef een reactie

Laatste reacties (267)