7

BP gaat boorput dichtmaken, maar vissers zijn niet blij

BP gaat de lekkende boorput deze week definitief dichtmaken, maar de discussie over gebruik van chemische middelen neemt toe. Vissers zijn bang dat hun oogst is bedorven door het gif

Er komt geen lekkende olie meer uit de defecte boorput in de Golf van Mexico, maar toch maakt BP haast om het gat zo snel mogelijk te dichten. Een zware boorvloeistof moet de olie naar beneden drukken waarna de pijpleiding wordt gestopt met cement.

Trouw schrijft dat via twee nieuwe boorgaten diep onder de zeemodem de boorput definitief wordt gedicht. De gatendichters zijn nog maar dertig meter verwijderd van het hun doel. BP wil de operatie deze week afronden.
BP probeerde het lek al eerder te dichten met een oliestroom, maar dat lukte toen niet omdat de modder tegen de oliestroom werd ingespoten. Met een kap die over de uit de zeebodem komende pijp is aangelegd is het lek ‘provisorisch’ gedicht. Omdat niet zeker is of die oplossing lang blijft zitten, kiest BP nu voor een definitieve maatregel.
Chemische middelen
In de VS neemt inmiddels de discussie over de giftige chemische middellen toe waarmee BP er voor zorgde dat de olie zich fijner in het zeewater verspreidde. Milieudienst EPA ging in de meeste gevallen akkoord met het gebruik van de stoffen, maar de overheid had het oliebedrijf gezegd daar terughoudend mee om te gaan en dat is niet gebeurd. De kustwacht heeft te veel ontheffingen gegeven. Vissers zijn nu bang dat hun vangst later toch giftig blijkt. De garnalen en oesters die zij vangen zouden zo hun reputatie naar beneden halen wat weer gevolgen zou kunnen hebben voor het toerisme en de inmiddels herstellende economie in de VS.

Lees verder in Trouw: ‘BP maakt haast, de vissers niet’

cc-foto: BP America

Geef een reactie

Laatste reacties (7)