13

BP veroordeeld om gedogen van intimiderende overheid

Turkse activist die zich verzette tegen de komst van een BP oliepijpleiding werd opgepakt en gemarteld

Bij de aanleg van de Baku-Tbilisi-Ceyha pijpleiding in het noordoosten van Turkije hebben Turkse Staatsveiligheidsdiensten protesten van omwonenden Koerden genegeerd. De Britse overheid heeft nu ook oliegigant BP veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. Omdat BP een internationale financiële instelling is moet ze zich aan de OESO richtlijnen houden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door protesten te negeren en geen compensatieregeling te treffen met omwonenden heeft ze die plicht geschonden.

In 2003 diende Milieudefensie samen met vijf andere organisaties een klacht in tegen BP bij de Organisatie Voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Milieudefensie is blij dat de Britse overheid eindelijk het handelen van BP heeft veroordeeld.

Deze veroordeling door de Britse overheid schept een belangrijk precedent”, aldus Geert Ritsema van Milieudefensie. “Laat dit een waarschuwing zijn voor multinationals dat ze te maken kunnen krijgen met serieuze klachten en daaruit voortvloeiende imagoschade als ze het milieu en de mensenrechten niet respecteren.

In het betreffende gebied waar de pijpleiding is aangelegd wonen veel Koerden. Bij mensenrechtenorganisaties in Turkije en in Groot-Brittannië staat het noordoosten van Turkije al jaren bekend als een risicogebied. De koerdische bevolking wordt er onderdrukt door de Staatsveiligheidsdienst, maar ondanks dat gegeven onderzocht BP niet goed genoeg of de bevolking was geïntimideerd. Bovendien blijkt uit onderzoek dat ze wist van de klachten, maar die negeerde.

De Turkse mensenrechtenactivist Ferhat Kaya heeft inmiddels een zaak aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Omdat hij in opstand kwam tegen de aanleg van de oliepijplijn werd hij gearresteerd en vastgezet. Ook zou hij gemarteld zijn.
cc-foto: dsb nola

Geef een reactie

Laatste reacties (13)