51

Brabanders willen groei vee-industrie stoppen

Burgers dwingen politiek debat af over toekomst intensieve veehouderij … 'Nergens ter wereld leven zoveel landbouwhuisdieren samen met zoveel mensen'

Vrijdag wordt in de Provinciale Staten van Noord-Brabant gedebatteerd over de toekomst van de vee-industrie in de provincie. Het debat is afgedwongen door een burgerinitiatief dat met 33.000 handtekeningen is ondersteund. In de aanloop naar het debat dat beslissend kan zijn voor de toekomst van de intensieve veehouderij worden de stellingen betrokken.

Door redactie Joop

Het debat is het resultaat van een campagne  door de actiegroep ‘Megastallen Nee’ die met massale steun van de bevolking het burgerinitiatief op de agenda kreeg.

Het verzet tegen de ongebreidelde groei van de vee-industrie wordt breed gedragen door burgers, belangenorganisaties en instanties. Zo bericht het AD naar aanleiding van het debat:

 “De Brabantse GGD’s, de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, huisartsen en ziekenhuisartsen willen dat geitenbedrijven die binnen 500 meter van de bebouwde omgeving staan, worden verplaatst. Behalve het verband tussen de bedrijven en zieken door Q-koorts noemen ze onrust, angst en boosheid onder inwoners over snelle verspreiding de ziekte als belangrijke reden.

 Ook de politiek keert zich tegen de machtige vee-industrie. Omroep Brabant meldt:

Een meerderheid van de Provinciale Staten is tegen de de intensieve veehouderij. Ook het CDA liet dinsdag weten voor een beperking te zijn. Net zoals coalitiepartijen PvdA en VVD. In Provinciale Staten wordt vrijdag het debat ‘Megastallen Nee’ gehouden. Grote vraag is dan hoeveel van de 48 concentratiegebieden voor de veehouderij er over zullen blijven. Gedeputeerde Staten denkt aan 34 gebieden. De PvdA denkt dat er maar zeven nodig zijn. VVD en CDA willen dat er een onderzoek komt.

De veehouders zijn totaal niet gelukkig met de opstelling van de politiek. Zo meldt de website GroeneRuimte dat de varkenshouders protesteren en het advies van het provinciebestuur van Noord-Brabant aan de Provinciale Staten “volstrekt willekeurig en selectief” neomen.  De voorzitter van de varkenshoudersbond NVV spreekt van “gewoon onbehoorlijk bestuur dat getuigt van een onbetrouwbare overheid.” De varkenshouders kiezen daarbij nog steeds voor struisvogelpolitiek.

De vakbond is teleurgesteld over het feit dat het provinciebestuur in haar advies ook zaken als duurzaamheid, energieneutrale bedrijfsvoering en Q-koorts noemt. Naar de mening van de NVV zijn dat zaken die niets met de discussie van landbouwontwikkelingsgebieden te maken hebben. 

Milieudefensie roept op tot een onmiddellijke bouwstop voor de vee-industrie de provincie. De organisatie heeft bijna dertig plannen kunnen achterhalen voor het grootschalig exploiteren van varkens en kippen.

Milieudefensie schrijft:

De recente intensivering en schaalvergroting in de geitenhouderij laat zien hoe onberekenbaar en risicovol deze ontwikkelingen zijn. Door de uitbraak van Q-koorts zijn duizenden mensen ziek geworden en zijn al tien doden te betreuren. Dat juist Noord-Brabant het hardst getroffen wordt door deze crisis is geen toeval. Nergens ter wereld leven zoveel landbouwhuisdieren samen met zoveel mensen: 2,5 miljoen burgers leven tussen 32 miljoen varkens, kippen, geiten en runderen.

Foto: Stichting Varkens in Nood/Stichting Dier en Recht 

Geef een reactie

Laatste reacties (51)