Laatste update 09:11
12

Brandweer kent groot tekort aan vrijwilligers

Veel lokale brandweerkorpsen kennen een tekort aan vrijwilligers. “We bereiken de grenzen van het huidige bestel, het begint te piepen en te kraken”, zegt Fred Heering, projectleider vrijwilligheid bij de brandweer tegen de NOS. Eerdere pogingen de problemen op te lossen door simpelweg hard te werken, zijn doelloos gebleken, de rek is eruit. “Dat gaat niet meer.”

Het dalen van het aantal vrijwillige brandweerlieden is een al jaren geleden ingezette trend. Volgens Heering hangt de problematiek samen met grote veranderingen in de samenleving. Waar mensen vroeger vaker in of dicht bij hun woonplaats werkten en daardoor snel ter plaatse konden zijn als er ergens brand uitbrak, is dat tegenwoordig anders. Daarnaast treedt momenteel een sterke vergrijzing op in zogenaamde krimpregio’s – jongeren blijven ook nog eens korter lid. Brandweer Nederland wil dat er nu wordt ingegrepen.

Die oproep komt niet te laat, aangezien er op veel plekken al acute problemen zijn ontstaan. Door op probleemlocaties preventief aanwezig te zijn of een beroep te doen op korpsen uit buurgemeenten kan tijdelijk worden voorzien in een oplossing. Omdat dit van tijdelijke aard is, worden nu flyers, ludieke filmpjes en sociale mediacampagnes ingezet om het tij structureel te keren.

Cc-foto: Brandweer Wervik

Geef een reactie

Laatste reacties (12)