47

Brits Parlement stemt in met verhoging collegegeld

In Nederland wil staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra het collegegeld voor langstudeerders verhogen

Het Brits parlement is donderdag akkoord gegaan met de verhoging van het collegegeld. Het collegegeld wordt hiermee verdrievoudigd. De verhoging van het collegegeld is niet zonder protest gegaan. Buiten het parlementsgebouw protesteerden duizenden studenten tegen het voorstel, omdat in sommige gevallen het collegegeld op kan lopen tot bijna elfduizend euro.

In totaal stemden 323 parlementariërs voor het plan, tegenover 302 tegen stemmers.

In Nederland zijn er plannen om het collegegeld voor langstudeerders met 3000 euro te verhogen. De nieuwe maatregel kan wat betreft staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra direct ingevoerd worden. Ook studenten die reeds aan hun opleiding zijn begonnen zouden dan onder de nieuwe regelgeving vallen.

Volgens de Nijmeegse Radboud Universiteit zouden de plannen van Zijlstra in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel. Zijlstra zei donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer ervan overtuigd te zijn dat deze maatregel door te voeren is. Volgens Zijlstra past het voorstel binnen de jurisprudentie. PvdA en D66 hebben echter gewezen op een arrest van de Hoge Raad uit 1989 waarbij in een soortgelijk geval werd gesteld dat het indruisde tegen het rechtszekerheidsbeginsel.

Trouw: Brits parlement keurt verhoging collegegeld goed, ‘Geen obstakels aanpak langstudeerders’

cc-foto: mahyarunited

Geef een reactie

Laatste reacties (47)