37

Britten willen levenslange gevangenisstraf op roekeloos fietsen met fatale gevolgen

Het Britse kabinet wil een nieuwe wet doorvoeren die roekeloos rijgedrag op de fiets net zo zwaar bestraft als dat van automobilisten, als er sprake is van ongevallen met dodelijke afloop. Daarbij wordt ook meteen de maximale strafmaat, nu 14 jaar, verhoogd tot levenslang. De nieuwe wet is een reactie op ongelukken met voetgangers. In september werd een racende Londenaar die met een fiets zonder voorrem een voetganger doodreed veroordeeld tot 18 maanden cel. Het vonnis was gebaseerd op een wet uit 1861 tegen het toebrengen van lichamelijk letsel en gebaseerd op vervoer te paard, met een maximumstraf van twee jaar. Het was de enige manier om de wegpiraat veroordeeld te krijgen.

In Nederland valt roekeloos rijgedrag onder artikel 6 van de wegenverkeerswet uit 1994:

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Op overtreding met fatale afloop staat maximaal 6 jaar cel.

cc-foto: Geraint Rowland

Geef een reactie

Laatste reacties (37)