48

Britten zinspelen op verlaten mensenrechtenverdrag

Cameron wil wijziging toepassing van het verdrag

De Britse premier David Cameron zegt niet uit te sluiten dat zijn land het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens de rug toekeert als het verdrag op dezelfde wijze wordt uitgevoerd als nu het geval is. Al langer is Cameron bezig de macht van ‘Europa’ in te perken.

David Cameron:

We zijn duidelijk over wat we willen, namelijk dat in Britse rechtbanken Britse rechters de beslissingen nemen.

Cameron claimt dat buitenlandse criminelen in Groot-Brittanië een beroep kunnen doen op hun recht om bij familie te verblijven om zo uitzetting te voorkomen. Eind 2017 vindt er waarschijnlijk een referendum plaats onder de Britten over de vraag of het koninkrijk in de EU moet blijven.

RD: Cameron zint op verlaten verdrag mensenrechten

Cc-foto: Number 10

Geef een reactie

Laatste reacties (48)