144

Brussel is poldergetreuzel zat

Europese Commissie stapt naar Europees Hof ... Nederland krijgt twee maanden de tijd voor uitleg ... Miljoenenboete hangt regering boven het hoofd

Nederland krijgt twee maanden de tijd van de Europese Commissie om uit te leggen waarom de regering de Hedwigepolder nog niet onder water heeft gezet. Is de uitleg onbevredigend, dan stapt de Commissie naar de rechter. Nederland kan dan een miljoenenboete krijgen. Dat meldt NOS.

De Europese Commissie begint een juridische procedure omdat Nederland haar afspraken niet nakomt. Vlaanderen kondigde eerder al aan een geschillenprocedure te zullen starten om Nederland aan haar afspraken te houden. In 2005 maakte de regering een afspraak met Vlaanderen dat de Westerschelde verder uitgediept kon worden om de haven van Antwerpen beter toegankelijk te maken. Als ‘natuurcompensatie’ zou Nederland de Hedwigepolder vol laten lopen.

Demissionair staatssecretaris Henk Bleker heeft de Kamer niet kunnen overtuigen van eventuele noodzaak. Hij wil een definitief besluit over de verkiezingen heen tillen. Bleker hoopte aan de afspraken met Vlaanderen te kunnen voldoen door andere polders onder water te zetten, maar Europa heeft meerdere malen laten weten dat de Hedwige moet worden ontpolderd.

Bleker hoopte met zijn alternatief een Kamermeerderheid te kunnen krijgen. Hij wil eenderde van de Hedwige ontpolderen en daarnaast ook twee andere polders. Hij vond in de Kamer echter niet voldoende bijval. Zo willen de SP en de PVV ‘geen druppel zout water de Hedwige in’ en willen de andere oppositiepartijen, behalve de SGP, juist een complete ontpoldering.

NRC: Europese Commissie start procedure om Hedwigepolder

Geef een reactie

Laatste reacties (144)