Laatste update 21:05
72

Brussel wil Europees minimumloon invoeren om loondumping tegen te gaan

De Europese Commissie wil een minimumloon introduceren dat uiteindelijk voor de hele EU geldt. Daarmee wil de EC loondumping tegengaan, het fenomeen waarbij arbeiders in sommige landen veel minder betaald krijgen dan andere landen voor hetzelfde werk. Bedrijven vestigen zich onder meer op papier in dergelijke goedkope landen om zo tot lagere lonen te komen. Nicolas Schmit, de commissaris voor arbeid en sociale rechten, benadrukt dat het niet gaat om een wettelijke maatregel of verplichting tot het invoeren van een minimumloon voor de lidstaten, aldus Politico.

Zoals alles in Brussel is het makkelijker gezegd dan gedaan. Het voorstel kan op weerstand rekenen in de Noordeuropese landen. Vakbonden vrezen dat de maatregel het systeem van cao’s gaat ondergraven. De Luxemburger Schmit is bereid tegemoet te komen aan die zorgen om de cao-cultuur in Zweden en Denemarken “en misschien ook andere landen” te beschermen. Denemarken, Zweden en Finland kennen geen wettelijk minimumloon. De vakbonden onderhandelen daar direct met de werkgevers en slepen er over het algemeen veel hogere beloningen uit dan in andere EU-landen worden betaald.

Schmit zegt zich vooral te willen richten op landen die al een wettelijk minimumloon hebben. “Sommige landen hebben een minimumloon dat naar onze mening geen garantie biedt voor een fatsoenlijke manier van leven.” De komende zes weken worden belangenorganisaties geraadpleegd over de te nemen maatregelen.

HLN schrijft:

De commissie wil dat de EU garanties biedt voor een sociale samenleving. Ze wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten door werkgevers te verplichten transparant te zijn over salarissen. Ook komt er een voorstel voor een herverzekeringsmechanisme waarmee landen in crisis WW-uitkeringen kunnen blijven betalen.
Foto CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Geef een reactie

Laatste reacties (72)