48

Buma haalt hard uit naar PvdA en VVD

CDA-leden bijeen tijdens congres … Buma mag nieuwe hardere oppositiekoers uitleggen

Bij de verkiezingen in september vorig jaar boekte het CDA voor de tweede keer op rij groot verlies en belandde de partij voor het eerst sinds 2002 in de oppositie. De Tweede Kamerfractie lijkt sindsdien een nieuwe koers te hebben ingezet. De ooit zo meegaande christendemocraten zetten zich nu af van het imago allemansvriendjes te zijn. Oud-minister Hans Hillen zegt in NRC Handelsblad dat het ‘scherpe profiel’ wordt gewaardeerd, maar dat de ‘bredere maatschappijvisie’ ontbreekt. Zaterdag komen de christendemocraten bijeen in Den Bosch tijdens het jaarlijkse congres. Aan politiek leider Sybrand van Haersma Buma om duidelijk te maken waar de partij voor staat.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Updates onderaan het artikel

Hoewel het CDA niet meeregeert in het kabinet, kan de partij vanwege de minderheid van regeringspartijen VVD en PvdA in de Eerste Kamer, een flinke vinger in de pap hebben. Regelmatig wordt een beroep op het CDA gedaan voor steun, maar tot nu toe geeft de partij niet zomaar thuis. Het woonakkoord werd door de partij afgewezen en ook het sociaal akkoord tussen vakbonden, werkgevers en kabinet, kreeg veel kritiek te verduren.

Buma wordt door zijn fractiegenoten geprezen voor hoe hij het CDA “weer kleur op de wang” geeft. Het CDA heeft met de nieuwe koers zowel de eigen achterban als de politieke tegenstanders verrast met de wijze waarop het zich profileert sinds kabinet-Rutte II aan is getreden. NRC Handelsblad merkt op dat de VVD en de PvdA zich tijdens de formatie duidelijk hebben misrekend hoe hun minderheid in de Eerste Kamer zou worden uitgebuit. “Maar de coalitie heeft zich vooral verkeken op de oude bestuurlijke bondgenoot.”

In dagblad Trouw haalt Buma zaterdag fel uit naar het beleid van de PvdA en de VVD. Het is illustratief voor de nieuwe koers van het CDA dat niet zo lang geleden nog rekening hield met alle bewindspersonen. “Voorheen moesten we ons bij elk idee afvragen: wat vinden de bewindspersonen ervan?” vertelt een oudgediende aan NRC. Daar hoeft Buma geen rekening meer mee te houden. Hij schrijft onder meer:

Ruttes oproep om geld uit te geven aan auto’s, huizen en verbouwingen was belachelijk – niets meer en niets minder. Wat allang door iedereen voorzien was, gebeurt nu: het hoera-geroep van VVD en PvdA staat in schril contrast met de harde werkelijkheid van vandaag.

In Den Bosch wordt zaterdag gesproken over de nieuwe koers. Aan de trouwe leden zal moeten worden uitgelegd hoe de partij van plan is op de lange termijn weer de gunst van de kiezers te winnen. Het gezicht van de partij lijkt nu vooralsnog te bestaan uit de “njet” van Buma. Volgens Hans Hillen wordt het felle geluid nog niet aangevuld met een duidelijk maatschappijbeeld.

In zijn opiniestuk doet Buma een poging zijn partij duidelijk in het midden van het politiekspectrum te plaatsen door zich af te zetten tegen links en rechts:

Onze samenleving wordt gemangeld door het doorgeschoten marktdenken en de allesbeheersende overheid. Maar beide – de markt én de overheid – hebben gefaald. Het ongebreideld kapitalisme van rechts heeft ons hele leven vercommercialiseerd en geïndividualiseerd, terwijl de vertroetelende verzorgingsstaat van links mensen gevangen houdt in achterstand.”

De CDA-leider pleit voor minder overheidsbemoeienis en minder marktwerking. Volgens hem nemen de PvdA en de VVD wel, maar geven ze er niets voor terug. “De markt en de overheid moeten weer dienstbaar zijn aan de samenleving”, aldus Buma.

Update:

Op het partijcongres heeft Buma een 7 CDA-principes gepresenteerd. Buma:

In deze tijd kunnen en mogen we niet volstaan met goedkope, ondoordachte oplossingen. Ik kom vandaag daarom bewust niet met een lijstje van kant en klare voorstellen. Geen tienpuntenplan dat morgen weer in een la verdwijnt. Daar hebben we er genoeg van. Voor mij zijn dit de zeven dragende principes om ons land te vernieuwen en uit de crisis te leiden:
1. Het gaat om de samenleving, niet de overheid.
2. Om een land waar iedereen een taak heeft.
3. Waar we een eerlijke economie tot stand brengen.
4. Waar we nee zeggen tegen profiteurs.
5. Waar de familie ons fundament is.
6. Een zelfbewust Nederland verbonden aan Europa.
7. En waar wij keuzes maken voor de toekomst van onze kinderen.

Het gaat om de samenleving, niet de overheid.

Om een land waar iedereen een taak heeft.

Waar we een eerlijke economie tot stand brengen.

Waar we nee zeggen tegen profiteurs.

Waar de familie ons fundament is.

Een zelfbewust Nederland verbonden aan Europa.

En waar wij keuzes maken voor de toekomst van onze kinderen.”

NRC: CDA-prominenten over fractie: bredere maatschappijvisie ontbreekt

Trouw (betaalde toegang): De samenleving, niet de overheid

NRC (betaalde toegang): Het CDA doet nu even niet aan verantwoordelijkheid

Geef een reactie

Laatste reacties (48)