137

Buma: nooit meer regeren met Wilders

CDA-leider stelt partijgenoten gerust, krijgt luid applaus

Wilders, de politicus die al vier verkiezingen op rij verloren heeft, doet het zoals gewoonlijk goed in de peilingen. De PVV-leider, die bekend staat als een fan van sprookjespark De Efteling, droomt al van zijn rol als premier. Voor wie dat als een nachtmerrie ziet had CDA-leider Buma vandaag geruststellende woorden: zijn partij zal geen coalitie meer vormen met Wilders.


Op het partijcongres van het CDA verklaarde Buma tegenover zijn verzamelde partijgenoten:

We horen ook de ruwe toon van Geert Wilders, die al vol hoogmoed op basis van de peilingen coalities aan het vormen is. Laat ik daarover helder zijn, zoals ik dat sinds mijn aantreden als politiek leider altijd ben geweest: Wilders heeft een puinhoop van het regeren gemaakt. Hij liep weg toen het moeilijk werd, en hij maakt ruzie met iedereen. Ik verzeker u: het CDA gaat onder mijn leiding nooit meer met de PVV regeren.

De opmerking maakt een bevrijdend applaus los onder de aanwezigen. Buma, die de laatste tijd zich achter de omstreden populistische politiek van de Hongaarse premier Orban schaarde, sprak ook uitgebreid over de vluchtelingenproblematiek. Hij zette onder meer uiteen dat de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van opvang groter wordt gemaakt dan ze in werkelijkheid is. Want volgens Buma maken ook de voorstander zich zorgen over de aanhoudende stroom en zijn de tegenstanders niet zo hardvochtig als wordt beweerd. Hij wil de positie van het CDA als compromis tussen die twee stromingen neerzetten en zei onder meer:

Een rechtsstaat vangt vluchtelingen op. Dat is onze morele verplichting. Het CDA heeft daarom groot respect voor bestuurders die met hun inwoners op zoek gaan naar onderdak. Nu het aantal vluchtelingen zo is gestegen, moeten we de aanspraken per persoon wel beperken.

En de vluchteling heeft ook een verantwoordelijkheid: dat is meewerken aan wederopbouw na de oorlog. Vluchtelingschap hoort zo veel mogelijk tijdelijk te zijn. Het juridische stelsel rond de opvang van vluchtelingen is een doolhof geworden.

Waar het vluchtelingenverdrag gericht is op de juridische vluchtelingenstatus met veel rechten, moet internationaal over aanpassing ervan worden gesproken. Onze Europese EVP heeft dat in het laatste congres ook uitgesproken. Ook daar geldt: niet omdat we dit willen, maar omdat het zo niet langer kan. En de grondoorzaken van de vluchtelingenstroom moeten worden aangepakt. Rust aan de buitengrenzen is essentieel voor onze veiligheid. Dat betekent versterking van de defensieinspanningen, en het plaatsen van onze ontwikkelingssamenwerking in het licht van het voorkomen van chaos en van toekomstige migratiestromen.

Geef een reactie

Laatste reacties (137)