278

Buma schaart zich achter VVD

PvdA en VVD botsen over extra vermogensbelasting ... Zijlstra: 'vermogensbelasting is een grote pot geld waar links begerig naar kijkt' ... Na de VVD keert ook het CDA zich tegen hogere belastingen op vermogen

Er is frictie in de coalitie. Regeringspartners VVD en PvdA botsen over het al dan niet verhogen van de vermogensbelasting. De VVD is tegen een hogere belasting op vermogen en hekelt de PvdA-voorstellen daartoe. In De Telegraaf spreekt fractievoorzitter Zijlstra zelfs van “een grote pot geld waar links begerig naar kijkt”. Volgens Zijlstra zou de coalitie “dom bezig” zijn, indien vermogen meer belast zou worden.

Updates onderaan

Het feit dat beide partijen de vermogensverdeling in Nederland compleet anders ervaren, ligt aan de basis van het conflict. Zijlstra vindt dat de inkomens in Nederland gelijkmatig zijn verdeeld

Het feit dat mensen meer vermogen hebben, is niet slecht. Dat wordt geïnvesteerd in de economie.”

Terwijl PvdA-leider Samsom de vermogensverdeling in Nederland onlangs nog “uitermate oneerlijk” noemde. PvdA-Kamerleden Groot en Nijboer pleitten donderdag in NRC Handelsblad dan ook voor het extra belasten van vermogen.

Beide partijen in het kabinet willen het belastingstelsel vereenvoudigen en werk goedkoper maken, maar waar de PvdA inzet op een belastingverschuiving, wil de VVD niet tornen aan de welvaartsverdeling in Nederland. Dit maakt, naast het feit dat de vereenvoudiging technisch ingewikkeld is, dat er voorlopig nog geen reactie op de commissie-Van Dijkhuizen komt. Staatssecretaris Wiebes schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat hij meer tijd nodig heeft:

Inmiddels is mij gebleken dat van diverse zijden de behoefte bestaat aan een bredere beschouwing op het belasting- en toeslagenstelsel en niet louter een reactie op de adviezen van de commissie-Van Dijkhuizen.” 

Update zondag:
Na de VVD keert ook het CDA zich tegen hogere belastingen op vermogen, dat blijkt uit uitspraken die CDA-leider Sybrand Buma vandaag deed bij WNL op Zondag. Volgens Buma moet de overheid juist minder uitgeven om lagere lasten op arbeid mogelijk te maken, in plaats van vermogen hoger te belasten. Overigens hoeft die belasting wat Buma betreft ook niet omlaag.

De vermogenskwestie is momenteel een hot topic, nadat een Engelse vertaling van het nieuwste boek van de Franse econoom Thomas Piketty wereldwijd een bestseller is geworden. Hij schrijft daarin dat de vermogenden in de wereld steeds rijker worden omdat hun vermogen sneller stijgt dan de economische groei. 

Geef een reactie

Laatste reacties (278)