164

‘Burgemeester hoeft niet te oordelen over Zwarte Piet’

Raad van State verwerpt eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam ... 'Burgemeester hoeft geen rekening te houden met racistische en discriminerende karakter Zwarte Piet'

De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam verworpen die stelde dat burgemeester Eberhard van der Laan rekening had moeten houden met het discriminerende en racistische karakter van de figuur Zwarte Piet bij het verlenen van de vergunning voor de sinterklaasviering vorig jaar. Deze uitspraak betekent dat gemeenten dit jaar niet aan extra voorwaarden hoeven te voldoen voor hun sinterklaasviering.

De Raad van State oordeelt dat een burgemeester bij de afgifte van een vergunning soms rekening moet houden met het recht op privacy of discriminatie, maar dat is in het geval van verstrekking van de vergunning voor de sinterklaasviering, niet het geval.

De burgemeester van Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht voor 2013 terecht alleen getoetst aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Hij is niet bevoegd de vraag te beantwoorden of van de figuur van ‘Zwarte Piet’ een discriminerend effect uitgaat en daardoor een schending oplevert van het grondrecht op respect voor het privéleven en het discriminatieverbod. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 november 2014), waarin zij tot een andere beslissing komt dan de rechtbank Amsterdam in juli van dit jaar. Tegen de uitspraak van de rechtbank waren de burgemeester van Amsterdam en Stichting Pietengilde bij de Afdeling bestuursrechtspraak in hoger beroep gekomen.”

Eerder vandaag:

De Raad van State spreekt zich vandaag uit over de rechtmatigheid van de sinterklaasviering met de uitvoering van Zwarte Piet. Daarbij gaat het erover of de figuur van Zwarte Piet bij de sinterklaasintocht in Amsterdam van afgelopen jaar discriminerend is en of burgemeester Eberhard van der Laan daar in het verstrekking van de vergunning voor het evenement rekening mee had moeten houden.

Als Van de Laan de zaak verliest, betekent dat de sinterklaasviering gevolgen kan hebben voor vergunningen die gemeenten dit jaar hebben afgegeven. Daaruit zou dan namelijk moeten blijken dat bij de verstrekking ervan alle belangen zijn afgewogen inclusief de gevoelens van alle Nederlands.

Geef een reactie

Laatste reacties (164)