13

Burger heeft meer interesse in Kamer

Meer mensen volgen Kamerdebatten. Vaker demonstraties op Binnenhof

De Nederlander heeft flink meer interesse in het werk van de Tweede Kamer. Afgelopen jaar keken er duidelijk meer mensen naar het wekelijkse vragenuur op televisie, bezochten meer mensen de website van de Kamer en bezochten meer mensen het gebouw van de Kamer. Ook werd er flink meer gedemonstreerd op het Binnenhof of op het Plein voor de Kamer.

Dat blijkt uit de parlementaire ‘jaarcijfers’ die Kamervoorzitter Gerdi Verbeet dinsdag heeft gepresenteerd.

Het parlement lijkt wat activiteiten betreft wat tot rust gekomen, na jarenlange grote stijgingen in spoeddebatten, moties en mondelinge vragen. Op al die gebieden liggen de cijfers van 2009 ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)