22

Burger wil geen megastallen

Grote veehouderijen hebben niet de toekomst, blijkt uit dialoog tussen burgers en deskundigen. Varkenshouders starten charme-offensief 

Groter is niet altijd beter, zeker niet als het gaat over veehouderijen. Gewone Nederlanders willen geen alsmaar groter wordende veebedrijven die zich richten op buitenlandse markten. Dat is de belangrijkste uitkomst van het rapport “Van mega naar beter”, dat vrijdagochtend is gepresenteerd aan staatssecretaris Bleker van Landbouw. Het rapport is een weerslag van de in de zomermaanden gehouden maatschappelijke dialoog over de schaalgrootte en toekomst van de veehouderij in Nederland, zo meldt het Reformatorisch Dagblad.

Uit de dialoog – die bestond uit een internetdialoog, zes burgerpanels en een tweedaagse conferentie van experts – blijkt dat de deelnemers verdere schaalvergroting in de sector geen optie vinden, zo schrijft RefDag. Een ruime meerderheid van de bijna 2000 deelnemers aan de internetdialoog heeft zich uitgesproken voor de zorgzame veehouderij: een scenario waarbij kleinschaligheid en duurzaamheid leidraad zijn voor de boer. Tegenstanders noemen dit beeld het failliet van de sector, die alleen gebaat zou zijn bij schaalvergroting om te kunnen overleven.

De varkensboeren zijn intussen een campagne gestart om van hun negatieve imago af te komen. Dat meldt BNR vrijdag. De radiozender laat drie deskundigen aan het woord:

Bert Pol van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft zo zijn twijfels of het onderzoek wel representatief is. In ieder geval lijkt het weinig Nederlanders echt bezig te houden.

Veehouder en agrisch ondernemer Martin Houben heeft zelf meerdere megastallen met in totaal meer dan veertigduizend varkens. Houben wil het misverstand wegnemen dat deze reuzestallen per definitie dieronvriendelijk en milieu-onvriendelijk zijn: schaalvergroting is volgens hem juist een middel om duurzaamheid na te streven.

Ook dierenarts Gerard van Eijden uit Putten – voorzitter van de Vakgroep Gezondheid Varkens – meent dat kleine stalletjes er wellicht schattig uitzien, maar niet beschikken over verschillende moderne faciliteiten zoals vloerverwarming. Bovendien hebben de varkens in een megastal vaak juist méér ruimte dan in een kleinere stal.

Milieuorganisatie Milieudefensie voert al enige tijd actie tegen de komst van megastallen:

Dieren in een megastal komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten worden zonder verdoving afgeknipt en hoektanden ingekort. Het veevoer wordt ver van de boerderij geteeld en met vrachtwagens aangevoerd. De mest en het slachtvee worden weer afgevoerd. Deze manier van veeteelt heeft weinig meer met landbouw te maken. Daarom noemen we een megastal ook wel een veefabriek.

Wat is er mis met de veefabrieken volgens milieudefensie?

– er ontstaat een groot mestoverschot
– dieren worden behandeld als vleesmachines
– megastallen veroorzaken lokale milieuvervuiling zoals fijnstof
– er zijn risico’s voor de volksgezondheid in verband met de kans op de verspreiding van ziektes
– het veevoer komt uit andere landen (bijvoorbeeld soja uit Latijns-Amerika) en veroorzaakt uitputting van de bodem daar
– veehouders zijn slachtoffer: voor iedere megastal sluiten minimaal drie gezinsbedrijven
– megastallen verpesten het landschap.

Update: 15.15

GroenLinks Kamerlid Rik Grashof roept staatssecretaris Bleker op de veehouderij te verduurzamen en een eind te maken aan megastallen.

We kunnen niet zo langer doorgaan. Het rapport Alders laat zien dat Bleker de regie moet voeren om de veehouderij te verduurzamen en daarbij passen geen megastallen. Hervorming van de veehouderij in Nederland is hard nodig. We moeten echt groener en diervriendelijker gaan boeren in Nederland.

Grashof is bezig met een wetsvoorstel om levenslang opsluiten van dieren te verbieden. Die wet zou dieren het recht op een vrije uitloop geven. Eind van dit jaar zal hij het voorstel indienen.
Lees meer bij RefDag: “Grote veehouderijen hebben geen toekomst”

BNR: Pig business in de polder

Milieudefensie: Wat is een megastal?

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (22)