10

Burgerinitiatieven halen niets uit

Slechts drie voorstellen haalden de agenda van de Tweede Kamer ... Ook deze leidden niet tot nieuwe wet ...  Burgerinitiatief ook op gemeenteniveau weinig ingezet ... Instrument moest burger en politiek dichter bij elkaar brengen, maar wordt alleen gebruikt door 'participatie-elite'

Het in 2006 ingevoerde burgerinitiatief werkt niet. Slechts drie van de zestien door burgers ingediende plannen om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen, haalden het. Ook die drie initiatieven leidden niet tot nieuwe of aangepaste wetgeving. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD.

Vorige week haalde een plan voor hulp bij zelfdoding voor 70-plussers die niet verder willen leven de vereiste veertigduizend handtekeningen. Daardoor moet de Tweede Kamer het onderwerp behandelen. Dat meldt het AD maandag.

Volgens universitair docent Nieuwe Media van de universiteit van Amsterdam Reindert Rustema is het moeilijk om zoveel mensen te mobiliseren. “En is het je eenmaal gelukt, dan stuit je op tegenwerking door de Tweede Kamer”, zegt hij in de krant. “Die ervaart zo’n initiatief vooral als bemoeizucht.”

Voor D66-fractieleider Alexander Pechtold betekenen de eerdere gefaalde initiatieven niet dat de opzet veranderd moet worden. “Initiatiefnemers moeten zorgen dat ze steun hebben van een partij in de Tweede Kamer. Dan moet de Kamer er iets mee doen.”

In 2009 bleek dat het burgerinitiatief ook op gemeentelijk niveau weinig werd gebruikt. Alleen ‘bekenden van het stadhuis’ zetten onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Dat schreef Trouw destijds.

“Het wordt nu dus vooral gebruikt door een participatie-elite”, reageerde Marcel Boogers, bestuurskundige aan de Universiteit van Tilburg, toen. “Terwijl het burgerinitiatief er juist toe had moeten leiden dat ook andere groepen toegang krijgen tot de besluitvorming.”

Op de foto: SP-Kamerlid Krista van Velzen (Rode trui) met actievoerder van Miliedefensie die een burgerinitiatief hadden ingediend voor tegen slechte behandeling van dieren in vleesindustrie. 

Geef een reactie

Laatste reacties (10)