8

‘Burgers kunnen klimaatproblemen niet in hun eentje bestrijden’

Klimaatambassadeur Wijnand Duyvendak en Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie gaan met elkaar in discussie

De klimaattop in het Afrikaanse Durban wordt volgende week gehouden. In tegenstelling tot de klimaattop in Kopenhagen, nu twee jaar geleden, is het oorverdovend stil…


Het milieu is geen politiek onderwerp meer, maar alleen nog iets van “doe-het-zelvers”, particulieren, groene optimisten. Dat is erg, want individuen kunnen niet voor een grote omslag zorgen die nodig is. Daarvoor zijn politieke maatregelen en mondiale afspraken nodig, zegt klimaatambassadeur Wijnand Duyvendak.” Volgens Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie hebben milieuorganisaties onder druk van de bezuinigingen de keuze moeten maken om het klimaatbeleid minder nadrukkelijk te volgen. “We hebben gekozen om meer onderzoek te gaan doen naar oorzaken.” Milieudefensie heeft veertig procent budget dan twee jaar geleden. Berkhuizen denkt niet dat Milieudefensie met de huidige beperkte middelen in Durban iets kan bereiken.

aar wat is nu de beste aanpak? Hebben kleinere acties wel zin of is een mondiale aanpak toch beter? Klimaatambassadeur Wijnand Duyvendak en Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie gaan met elkaar in discussie.

De klimaattop in Durban is de laatste kans op een nieuw mondiaal akkoord, omdat het Kyotoprotocol in 2012 verloopt. “De vooruitzichten zijn somber. De kans dat er in Durban een krachtige overeenkomst uit rolt, is zeer klein,” zegt Duyvendak. “Wetenschappers publiceren de laatste weken verontrustende rapporten over het tempo van opwarming van de aarde, en de ernstige gevolgen voor de nabije toekomst. De respons op alle waarschuwingen is gering.” Als oorzaak voor de geringe aandacht wordt de financiële crisis genoemd. En volgens Duyvendak hebben de ontwikkelingsorganisaties hun Nederlandse activiteiten op klimaatterrein teruggeschroefd, mede als gevolg van de bezuinigingen. ” Milieudefensie legt geen prioriteit meer bij (de) klimaat(toppen), en Natuur en Milieu is zich sterker gaan richten op het bedrijfsleven en minder op de politiek.”

Lees hier de opinie van Duyvendak: Pijnlijke stilte rond klimaattop in Durban

Geef een reactie

Laatste reacties (8)