23

Burgers mogen weer infiltreren om misdaad te ontmaskeren

Minister Opstelten zegt lessen te hebben geleerd van de IRT-affaire ... Burgerinfiltranten zijn nodig om georganiseerde misdaad te bestrijden

Binnenkort kunnen burgers weer als infiltrant worden ingezet bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer woensdag besloten.

Woensdag schrijft de Volkskrant dat de Kamer er in grote lijnen en onder meerdere voorwaarden akkoord is gegaan met het plan burgers weer in te zetten. Aan welke voorwaarden de infiltranten en infiltraties moeten voldoen is nog niet bekend. Daar heeft de PvdA een motie over ingediend die nog moet worden behandeld.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wilde al langer gebruik maken van deze aanpak van de misdaad. Veel criminele bendes zijn volgens hem niet meer de traditionele middelen te bestrijden.

 Dat er risico’s aan verbonden zijn, erkent ook de minister. Toch vind hij dat burgers weer moeten kunnen infiltreren. Hij heeft strenge eisen aan de inzet gesteld. Pas als andere opsporingsmethodes geen zin meer lijken te hebben maar de burgerinfiltrant worden ingezet. Bovendien moet de ernst van de misdaad zeer groot zijn en de inzet van een infiltrant mag niet te lang duren. Er moeten afspraken worden gemaakt over wat de infiltrant mag doen bij de criminele organisatie, bijvoorbeeld bij voorbereidingshandelingen voor een misdrijf.


Het plan van Opstelten leidde tot veel discussie, onder andere vanwege eerdere ervaringen met burgerinfiltranten. Tijdens de IRT-affaire 2in de jaren negentig van de vorige eeuw, werden ook burgers ingezet. Met medeweten van de politie en justitie lieten deze infiltranten toen grote partijen drugs door. Uitieindelijk kwam de parlementaire commissie-Kalsbeek, die ervoor zorgde dat de infiltratiemethode niet meer toegepast mocht worden. De lessen van de IRT-affaire zijn volgens Opstelten juist ‘een belangrijke toetssteen’ geweest bij zijn voorstel om de infiltrant weer te gebruiken.

CC foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (23)