Laatste update 09:23
29

Burn-out klachten blijven stijgen onder vaste werknemers

Oproep- en invalkrachten kampen, ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden, duidelijk minder vaak met burn-outklachten dan mensen die binnen een vast dienstverband werken. Binnen die laatste groep neemt het aantal overspannen werknemers nog altijd toe. Dit blijkt uit de om de twee jaar verschijnende Arbobalans 2018 van onderzoeksinstituut TNO, in samenwerking met het Centraal bureau voor de Statistiek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het onderzoek meet de kwaliteit van arbeid en gaat gezondheidsklachten door werk na in Nederland.

Lag het aantal werkenden met burn-outklachten in 2007 nog op 11 procent, tien jaar later was dit al opgelopen tot 16 procent. Uit het rapport, dat een bundeling is van verschillende onderzoeken, komt naar voren dat dit vooral komt door de hoge eisen die worden gesteld aan werknemers. Ook een gebrek aan autonomie wordt vaak genoemd als oorzaak voor een burn-out.

Bijna de helft van de respondenten liet weten vooral volgens de instructies van werkgever te moeten werken. “Het is juist deze combinatie die gepaard gaat met meer psychische aandoeningen, alsook een verhoogd verzuim,” zeggen de onderzoekers. Tijdens de crisis trokken werkgevers de teugels strakker aan, waarna veel tijdelijk personeel werd ingeschakeld. Deze groep voelt minder controle over het werk dan de collega’s die in vast dienstverband werken. “Misschien vanwege de aard van het werk of omdat ze worden gezien als handige handjes die er tijdelijk bijkomen en vooral moeten doen wat ze wordt opgedragen,” zegt onderzoeker Wendela Hooftman tegen de Volkskrant. Inmiddels gaat het economisch beter, maar dat heeft de manier waarop er met personeel wordt omgegaan kennelijk nog niet veranderd.

Cc-foto: Ben Smith

Geef een reactie

Laatste reacties (29)