65

Bussemaker: beperk onderwijs voor rijke kinderen

Minister ziet in steun rijke ouders aan kinderen oorzaak sociale segregatie

Volgens minister Bussemaker van OCW zijn niet bezuinigingen op onderwijs, maar rijke ouders debet aan de groeiende verschillen tussen kinderen van hoog- en laagopgeleiden. Dat zegt de minister woensdag in een interview met Trouw.

De minister denkt dat door huiswerkinstituten en privéscholen kinderen van rijkere ouders straks een voorsprong hebben op kinderen van ouders die de prijzige extra begeleiding niet kunnen betalen. Dit “schaduwonderwijs”, zoals de minister het noemt, zorgt volgens haar voor toenemende sociale segregatie. Bussemaker stelt nu een onderzoek in naar het effect van dit schaduwonderwijs op kinderen uit sterkere en zwakkere milieus. Met behulp van dit onderzoek wil zij dat scholen en ouders zich bewuster worden van het probleem van sociale segregatie. 

Bussemaker zegt dat de druk van ouders op hun kinderen vaak ‘gigantisch’ is:

‘We leven in een meritocratie, een hoge opleiding is belangrijker dan ooit. Daardoor wordt er zoveel buiten het onderwijs gecompenseerd – met huiswerkbegeleiding en private scholen als Luzac – dat als je niet uitkijkt het echte onderwijs in de schaduw plaatsvindt en de gewone scholen er alleen nog maar zijn voor de kansarmen.’ 

In Duitsland gaan volgens Bussemaker stemmen op om huiswerkbegeleiding te verbieden. Zelf ziet ze niets in een dergelijk verbod, maar: ‘Wel denk ik dat het voor degenen die dat niet van huis uit meekrijgen van groot belang is dat we faciliteiten creëren. Er is druk die tweedeling versterkt, we moeten voor tegendruk zorgen. Ik vind dat ik een plicht heb om ervoor te zorgen dat er voor alle jongeren doorstroomkansen zijn.’

De uitspraken zijn frappant, aangezien de minister zich eerder dit jaar nog stoorde aan studenten die ‘alleen maar hogerop willen’. Bussemaker liet toen in een interview met de Volkskrant weten dat er vaker genoegen genomen moet worden met een mbo-diploma, ‘terwijl dat ook een prima diploma is.’

Ook kondigde staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, begin dit jaar nog aan volgend jaar in de vier grote steden fors te bezuinigen op subsidie voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen. 

Dit kabinet er met diverse andere maatregelen zelf voor gezorgd dat het onderwijs voor kinderen uit een zwakker milieu verminderd toegankelijk wordt. Te denken valt aan het invoeren van het sociaal leenstelsel en de plannen voor het afschaffen van de ov-jaarkaart voor studenten. Dergelijke maatregelen dragen bij aan een groeiende kloof tussen arm en rijk, zo vreest ook het Sociaal en Cultureel Planbureau dat een jaar geleden al wees op het bestaan van ‘gescheiden werelden’ tussen hoog- en laagopgeleiden. 

Bussemaker zelf is fel gekant tegen de beschuldiging dat haar eigen regeringsbeleid, gericht op excellentie en beloning, debet is aan sociale segregatie. Zij noemt alle genomen en voorgestelde maatregelen ‘nuttig’.

cc-beeld: Het Nieuwe Instituut

Geef een reactie

Laatste reacties (65)