37

Bussemaker: Tijd dat mannen ook gaan zorgen

Merendeel mantelzorgers nog altijd vrouw

Minister Bussemaker vindt het de hoogste tijd dat mannen meer zorgtaken op zich gaan nemen. Dat betekent niet alleen meedoen in het huishouden, maar ook helpen bij mantelzorg. Dat zei de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag in een debat over emancipatie, zo meldt Trouw.

Bussemaker stelt vast dat het overgrote deel van de mantelzorgers nu vrouw is, terwijl mannen ook prima in staat zijn om iemand te verzorgen, schrijft Trouw. Werkgevers moeten zich ook flexibeler gaan opstellen en mannen ook de mogelijkheid geven om zorgtaken op zich te nemen.

De minister kwam in het debat ook terug op haar uitspraken van vorige maand. Ze zei toen in een interview dat vrouwen nog te vaak financieel afhankelijk zijn van hun man. De minister zou dat graag anders zien. Bussemaker benadrukt dat ze een probleem wilde aankaarten en dat het niet de bedoeling was om vrouwen te beledigen of de wet voor te schrijven, aldus Trouw.

De minister zei verder dat het “enorm irritant” is dat mannen en vrouwen in dezelfde functies nog steeds niet evenveel verdienen. De PvdA stelde voor bedrijven te verplichten om in jaarverslagen aan te geven wat de loonverschillen zijn en wat er gedaan wordt om de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Bussemaker vond dat een interessant idee.

Trouw: Bussemaker roept mannen op meer zorgtaken te verrichten

Foto-cc: DEQ

Geef een reactie

Laatste reacties (37)