22

Cao, heilig voor iedereen, behalve minister Kamp

Systeem van collectieve arbeidsovereenkomsten is breed gedragen, door werknemers Ă©n werkgevers, toch wil de minister van Sociale Zaken eraan morrelen

Werknemers geven het huidige cao-systeem een 8, werkgevers geven het een 7. De collectieve arbeidsovereenkomst werkt goed. Toch wil minister Kamp van Sociale Zaken het systeem veranderen, schrijft onder andere de Volkskrant donderdag. Specifieker, hij wil het makkelijker maken om ervan af te wijken. Moeten werknemers vrezen voor hun verworven rechten?

Cao-bepalingen over loon, pensioen en scholing die worden afgesproken voor het merendeel van een beroepsgroep, 60 procent, kunnen door de minister ‘algemeen verbindend verklaard’ worden. Dan gelden ze voor de hele sector. Het is nu ook al mogelijk voor bedrijven om eigen afspraken te maken, al zijn de regels daarvoor streng. Kamp wil dit makkelijker maken en de verantwoordelijkheid bij de werkgevers en werknemers leggen, schrijft de Volkskrant. De rol van de minister zou dan kleiner worden. 

Maar waarom denkt Kamp dat het systeem eenvoudiger moet? In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij zich zorgen maakt over het draagvlak in de toekomst, “mede vanwege de instabiele fase waarin de vakbeweging verkeert. Vanwege de waarde van het stelsel is het belangrijk dat het draagvlak op termijn verder wordt versterkt. Dit geldt te meer gelet op maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en flexibilisering van arbeidsrelaties.”

Oftewel, nu de grootste vakbond, FNV, verzwakt is door interne problemen, is het tijd voor de minister om zich terug te trekken en het voor bedrijven makkelijker te maken om hun eigen zaken te regelen. Natuurlijk krijgen de werknemers hierin een stem, maar de positie van de werknemer zal, ook in de verwachting van Kamp, verzwakt zijn.

Voorlopig verandert er niets aan het systeem van collectieve arbeidsovereenkomsten. De minister heeft advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad (SER). In de Tweede Kamer gaan juist stemmen op om de rol van de minister bij het vormen van cao’s groter te maken.

Foto-cc: FNV Bondgenoten. Kamp op de schoonmakersdag. Achter de microfoon FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

Volkskrant: Afwijken van cao wordt makkelijker

Geef een reactie

Laatste reacties (22)