6

CAO-overleg gemeenteambtenaren mislukt

Hardere acties verwacht

Het CAO-overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ambtenarenbonden is vandaag mislukt.

Dat schrijft Trouw. De afgelopen weken voerden de gemeenteambtenaren, ondermeer samen met de provincieambtenaren, al actie voor een betere CAO. Donderdag komen de kaderleden van FNV-AbvaKabo en CNV bijeen om te praten over hardere acties.

Foto: Flickr CC: Roel1943

Geef een reactie

Laatste reacties (6)