Laatste update 23:32
132

Carrédebat wijst zwevende kiezer geen landingsplek

In Carré is het debat aan de gang tussen acht lijsttrekkers. Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Alexander Pechtold, Emile Roemer, Sybrand Buma, Jesse Klaver en Marianne Thieme debatteren aan de hand van geselecteerde thema’s.

De eerste stelling luidde ‘het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft’. Lodewijk Asscher opende daarbij de aanval op Alexander Pechtold en wees er op dat die partij forser wil bezuinigen dan de VVD en bovendien het eigen risico voor gehandicapten wil verhogen naar 450 euro.

Pechtold reageerde door te zeggen dat Roemer consequenter is dan Asscher omdat die de zorg de afgelopen jaren heeft uitgekleed. Daarna viel hij Buma aan op het stijgen van de zorgkosten voor alleenstaanden.

Asscher werd vervolgens één-op-één geïnterviewd. Hij kreeg de vraag van Diana Matroos of zijn lijsttrekkerschap mislukt is nu tien dagen voor de verkiezingen nog geen verbetering in de peilingen te zien zijn. Hij ontweek die vraag door te zeggen dat hij de uitdaging was aangegaan.

Vervolgens werd Jesse Klaver geïnterviewd door Diana Matroos. Ze wilde weten of hij een elektrische auto heeft en wel groen leeft. Klaver reageerde door te zeggen dat hij af wil van de politiek van het opgeheven vingertje en dat hij in zijn persoonlijk leven steeds nieuwe stappen zet om groener te leven.

Hij werd gevraagd of hij in een kabinet wil zitten dat kolencentrales openhoudt. ‘Lijkt me moeilijk.’ Vervolgens ging het over wat PVV’ers van hem mogen verwachten. Klaver: “Dat de zorg betaalbaar blijft.”

Daarna kwam de stelling ‘Nederland heeft zijn eigen cultuur onvoldoende beschermd’. Asscher vertelde over de eerste Marokkanen-boot tijdens de Gay Pride. Hij stelde te geloven in vooruitgang en dat Nederland van iedereen is.

Klaver vertelde dat de Nederlandse cultuur rust op vrijheid, empathie en tolerantie. Die cultuur is aangevallen en daar wil ik mee breken. Die cultuur is te weinig beschermd.

Buma: “Negentig procent vindt het verval van waarden het grootste probleem. We moeten opstaan tegen haatzaaien.” Ook begin hij over het herinvoeren van de dienstplicht. En over het Wilhelmus.

Asscher viel Buma aan: “Leiderschap is iets anders dan het aanhalen van opiniepeilingen.” Hij wees op de deelname van Buma aan de coalitie met de PVV en hoe die Nederlandse waarden bedreigde.

Klaver viel Buma ook aan en vertelde dat hijzelf vaak naar zijn hoofd krijgt dat hij een Marokkaan is en daarom geen stem waard.

Buma beschuldigde de linkse partijen van wegkijken.

Rutte stelt dat hij iedereen die de Nederlandse waarden onderschrijft de hand reikt. Roemer hamerde op het belang van gelijkheid. Pechtold benadrukte op het belang van de vrijheid om te zijn wie je wilt. Thieme bracht vervolgens de klimaatverandering in als onderwerp, omdat dat hetgeen is dat ons werkelijk bedreigt.

Thieme reageerde ook gevat op de vraag of ze Wilders een bloemetje had gestuurd nu ze deel mocht nemen wegens zijn afwezigheid. “Nee, hij is nogal moeilijk te bereiken.”

Vervolgens gaat Krol op de barbecue van Matroos. Het ontaardt in een confrontatie met veel door elkaar heen gepraat. “Ach, u heeft het helemaal verkeerd begrepen.” Hij opent de aanval op de media.

De lijsttrekkers krijgen de stelling ‘De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar’ voorgelegd. Klaver is tegen, hij wijst er op dat de maatregel 12 miljard kost, meer dan al het basisonderwijs. “Maar teveel ouderen leven in armoede en ik vind dat een volgend kabinet daar wat aan moet doen.”

Rutte waarschuwt dat vasthouden aan de AOW-leeftijd tot enorme kostenstijging. Thieme zegt dat ze voor een flexibele AOW is en dat ouderen zelf moeten kunnen kiezen. “Mensen zijn zoveel meer dan een productiemiddel.”

Klaver valt Rutte hard aan op diens ouderenbeleid. Rutte zegt op een gegeven moment zelfs “Het leven gaat niet alleen over geld.” Klaver wijst er dan op dat er 80.000 ouderen op de Voedselbank zijn aangewezen.

Thieme stelt dat 50Plus weinig oog heeft voor de toekomst van de jeugd en nauwelijks aandacht voor een schoon milieu.

Pechtold zegt dat D66 wil praten over een flexibel laatste jaar. Roemer betoogt dat vasthouden aan 65 goed is voor de werkgelegenheid onder jongeren. “Wie langer door wil werken, mag dat van mij.”

Diana Matroos viel Roemer aan op zijn slechte verkiezingsresultaten. Roemer: “Dit zijn de derde verkiezingen, drie keer is scheepsrecht.” Vervolgens werd hem gevraagd hoe het kan dat hij niet profiteert van de zorgen over de zorg. Roemer zegt dat het tegendeel waar is en andere partijen al veel van hem hebben overgenomen. Daarna vroeg Matroos of de SP weer terug moet naar het harde immigratiestandpunt van vroeger. Volgens Roemer is dat standpunt in de afgelopen jaren niet gewijzigd.

Pechtold kreeg van Diana Matroos vragen over het elitaire karakter van zijn partij. Volgens onderzoek is vijftig procent van de D66-kiezers hoogopgeleid, zegt Pechtold. Hij krijgt ook de vraag met welk punt hij PVV-kiezers tevreden gaat stellen. Pechtold antwoordt werkgelegenheid en zorg. Ze dwingt hem te kiezen tussen wietwet of donorwet. “Ik had gehoopt dat ik u het Wilhelmus mocht bieden.” Volgens Pechtold hoven beide wetten niet in een regeerakkord en kan de Kamer vrij beslissen.

Daarna kwam Buma aan de beurt en de vraag wat hij van moslims wil. Hij noemt gelijkwaardigheid, “denk aan de gelijkwaardigheid van de vrouw.” Is de islam gelijkwaardig aan het christendom? “Ik zal nooit zeggen dat een andere godsdienst minder is maar we zijn al eeuwen een christelijk land.”

Daarna volgt de stelling “Een sterkere Europese Unie is meer dan ooit noodzakelijk.” Roemer sprak zich uit tegen de stelling. “Meer weer samenwerking maar buiten Brussel om.” Pechtold pleitte juist voor versterking van Europa. THieme noemt de EU “een paradijs voor multinationals en lobbyisten” die milieumaatregelen tegenhoudt.

Rutte spreekt zich uit voor de stelling en wijst op de VS en Rusland. “Sterker wil niet automatisch zeggen meer”, stelt Rutte.

Pechtold zegt dat Rutte wel voor zegt te zijn maar vervolgens met een behoudend verhaal komt. “Het verhaal is toch meer tegen dan voor.” Ruitte bestrijdt dat. Hij noemt als voorbeeld het terugdringen van de vluchtelingenstroom. “Dat kun je dan bereiken.” Rutte stelt dat Pechtold vaak tegen is als het op echte maatregelen aan komt. Pechtold zegt dat Rutte Turkije een EU-lidmaatschap voorhoudt terwijl zelfs D66 daar tegen is. Rutte verwijt Pechtold dat hij zich tegen de Turkije-deal keerde. Roemer: “Het grappige is dat beide partijen in Europa in dezelfde fractie zitten.” Roemer verwijt de VVD dat de partij in Den Haag een heel andere toon aanslaat dan in Brussel.

Asscher zegt dat Europa radicaal moet veranderen en dat arbeiders uit verschillende landen nu tegen elkaar worden uitgespeeld. Daar moet een einde aan komen.

Klaver benadrukt het belang van samenwerking voor vrede en veiligheid.

Volgens Buma is het 5 voor 12 voor Europa. “Europa moet van koers veranderen en veel meer inzetten op onze veiligheid, op het bestrijden van immigratie.”

Diana Matroos ondervraagt Rutte over het uitsluiten van de PVV. Volgens Rutte kan er geen sprake van zijn van samenwerking omdat er een heel ander leiderschap nodig is dan de PVV voorstaat. Hij wil de PVV-kiezer laten voelen dat het beter gaat. “Welk PVV standpunt neemt u over?” “Op dat A4-tje staan idiote standpunten daar kun je er geen een van overnemen.”

En daarmee kwam een einde aan het debat. Wederom zonder dat er een duidelijk hoogtepunt was. Opvallend was dat Rutte zich op de achtergrond hield en dat Buma zich vooral op de PVV-onderwerpen richtte. Thieme kreeg voor het eerst de kans haar kwaliteiten te tonen maar bracht niet de schittering waarop werd gehoopt. Klaver, Asscher en Roemer deden het beter dan bij het eerste RTL-debat maar glorieerden evenmin en Pechtold slaagde er niet in het premierschap naar zich toe te trekken.

Op Twitter werd veel kritiek geuit op de interviews door Diana Matroos en de beperkte debatmogelijkheden omdat steeds maar vier deelnemers met elkaar in discussie mochten gaan over een stelling.

RTL peilde onder kijkers wie er ‘winnaar’ was en daar kwam Klaver als beste uit.

Geef een reactie

Laatste reacties (132)